BUP Ytre Salten - Ørnes

Enhet Ørnes utreder og behandler barn og ungdom i alderen  0-18år  med moderate og alvorlige psykiske vansker, samt yter hjelp til deres familier. Noen av de vanligste problemstillingene er vansker med angst, atferdsforstyrrelse/trasslidelse, bipolar lidelse, depresjon, forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD)- mistanke, psykose, selvskading, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, Tourettes syndrom, traumer/kriser/katastrofer med alvorlige psykiske reaksjoner, tvangstanker og/eller tvangshandlinger, utviklingsforstyrrelser/ autismespekter tilstander og mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander.

Les mer om BUP Ytre Salten - Ørnes

BUP Ytre Salten - Ørnes

Behandling foregår hovedsakelig i form av individuell- eller familieterapi, og veiledning til foreldre eller andre foresatte. Vi tilbyr medikamentell behandling når det er indikasjon for det, og vi deltar i samarbeidsmøter rundt barn/ungdom med andre samarbeidspartnere. Enheten vektlegger nært samarbeid med avdelingens fagenheter og døgnenheter for å sikre best mulig kompetanse og behandling.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 18 00
Meierigården, Ørnes
Besøksadresse
Gammelveien 29(Kart)
Gammelveien 29, 8150 Ørnes
Telefon
75 53 40 00
Fant du det du lette etter?