HELSENORGE

Ambulant akutteam, Lofoten

Ambulant Akutt Team (AAT) Lofoten er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til voksne personer. De skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i akutt psykisk krise, gi støtte og hjelp til pasient og pårørende, og bidra til rask mobilisering av nødvendige behandlingstiltak. Formålet er å redusere innleggelser i sykehus, bruk av tvang, og tilby hjelp i pasientens nærmiljø.
Fant du det du lette etter?