HELSENORGE

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarknes

Primæroppgaven til Voksenpsykiatrisk enhet er å utrede og behandle ulike diagnoser og tilstander innenfor psykisk helse. Enheten er en del av det spesialiserte tilbudet Nordlandssykehuset har i vår region. Fastlegen og den kommunale psykiatritjenesten tilbyr et bredt tilbud av tjenester, men pasienter kan henvises videre til utredning eller behandling til spesialisthelsetjenesten. Voksenpsykiatrisk enhet har et tett samarbeid med kommunene, også i forhold til veiledning.

Fant du det du lette etter?