HELSENORGE

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Svolvær (utekontor)

Poliklinikk for voksne er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, og det kreves henvisning for å få et tilbud ved poliklinikken. Det er først og fremst primærlege som kan henvise, men også andre enheter innen spesialisthelsetjenesten. Vi ser det som en fordel at fastlege er den som henviser. Fastlege kjenner ofte pasienten best, er den det er naturlig for oss å samarbeidspartner i løpet av behandlingen her, og den som følger opp etter behandlingen.

Fant du det du lette etter?