HELSENORGE

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS)

Vi gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer søkes det å prioritere innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende. Salten distrikspsykiatriske senter (SDPS) skal gi et psykiatrisk lokalsykehustilbud til voksne i de 12 Saltenkommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord Vest og Værøy.

Fant du det du lette etter?