Psykoseteamet

Psykoseteamet ved Salten distriktpsykiatriske senter er et ambulant team som tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til mennesker som har en psykoselidelse eller står i fare for å utvikle en slik tilstand.

Les mer om Psykoseteam

Psykoseteamet

Målgruppen

Personer som har en psykoselidelse eller står i fare for å utvikle en slik tilstand, og deres familier. Også ungdom under 18 år der det er mistanke eller spørsmål om psykoseutvikling er i vår målgruppe.

Behandlingstilbud

Målet er å tilby tidlig intervensjon og den hjelpen som anses for å være den beste. Alle kan derfor ta kontakt og drøfte behovet for utredning/behandling, før en eventuell formell henvisning.
 

  • Vi tilbyr utredning og behandling i ulike faser av sykdomsutvikling:
  • Ved psykoserisiko/»ultra high-risk»

Ved førstegangsepisode med psykose

I den kritiske perioden etter tilbakefall av en psykose

Utredning og behandling tilpasses pasientens sykdomsbilde, sykdomsfase og funksjonsnivå samt individuelle forhold som alder, ressurser, livssituasjon og nettverk.

En del pasienter vil ha behov for mer langvarig rehabilitering og oppfølging utover dette. Dette vil som regel bli ivaretatt av kommunal psykisk helse-tjeneste, i samarbeid med Psykoseteamet i en overgangsperiode.

Med tidlig intervensjon mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose. Personer som har fått, eller er i risiko for å få psykose og deres pårørende, trenger rask og god hjelp. Tidlig og riktig behandling gir mulighet for rask bedring. Målsettingen er å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig.

Behandlingen som tilbys er individuelt tilpasset, en kombinasjon av legemiddelbehandling, psykoedukasjon (det å lære om lidelsen), kognitiv eller annen tilpasset terapi og familiesamarbeid. I tillegg tiltak for å bedre psykisk og fysisk helse og sosiale forhold, forbedre funksjon og livskvalitet, forebygge selvmordsfare samt å redusere risiko for utvikling av tilleggs-sykdom og voldsutøvelse.

Varighet av behandling

Lengde på behandling er individuelt tilpasset.

Bemanning

Teamet består av psykologspesialister, psykiater, lege i spesialisering, kliniske konsulenter (psykiatrisk sykepleiere, sosionom, barnevernspedagog og vernepleier), hjelpepleier og jobbspesialist.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Mellomåsveien 110
Telefon
75 50 17 00
mandag - fredag 0800-1530
Postadresse

Psykoseteam
Salten distriktpsykiatriske senter
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Mellomåsveien 110, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 110(Kart)
Mellomåsveien 110, 8076 Bodø

Hvordan komme seg til Mellomåsen

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord eller Aspåsen, bytt til buss nr 3 til "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

 Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet  "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Arrangementer

Fant du det du lette etter?