Psykoseteamet

Psykoseteamet ved Salten distriktpsykiatriske senter er et ambulant team som tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til mennesker som har en psykoselidelse eller står i fare for å utvikle en slik tilstand.

Les mer om Psykoseteam

Psykoseteamet

Målgruppen

Personer som har en psykoselidelse eller står i fare for å utvikle en slik tilstand, og deres familier. Også ungdom under 18 år der det er mistanke eller spørsmål om psykoseutvikling er i vår målgruppe.

Behandlingstilbud

Målet er å tilby tidlig intervensjon og den hjelpen som anses for å være den beste. Alle kan derfor ta kontakt og drøfte behovet for utredning/behandling, før en eventuell formell henvisning.
 

  • Vi tilbyr utredning og behandling i ulike faser av sykdomsutvikling:
  • Ved psykoserisiko/»ultra high-risk»

Ved førstegangsepisode med psykose

I den kritiske perioden etter tilbakefall av en psykose

Utredning og behandling tilpasses pasientens sykdomsbilde, sykdomsfase og funksjonsnivå samt individuelle forhold som alder, ressurser, livssituasjon og nettverk.

En del pasienter vil ha behov for mer langvarig rehabilitering og oppfølging utover dette. Dette vil som regel bli ivaretatt av kommunal psykisk helse-tjeneste, i samarbeid med Psykoseteamet i en overgangsperiode.

Med tidlig intervensjon mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose. Personer som har fått, eller er i risiko for å få psykose og deres pårørende, trenger rask og god hjelp. Tidlig og riktig behandling gir mulighet for rask bedring. Målsettingen er å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig.

Behandlingen som tilbys er individuelt tilpasset, en kombinasjon av legemiddelbehandling, psykoedukasjon (det å lære om lidelsen), kognitiv eller annen tilpasset terapi og familiesamarbeid. I tillegg tiltak for å bedre psykisk og fysisk helse og sosiale forhold, forbedre funksjon og livskvalitet, forebygge selvmordsfare samt å redusere risiko for utvikling av tilleggs-sykdom og voldsutøvelse.

Varighet av behandling

Lengde på behandling er individuelt tilpasset.

Bemanning

Teamet består av psykologspesialister, psykiater, lege i spesialisering, kliniske konsulenter (psykiatrisk sykepleiere, sosionom, barnevernspedagog og vernepleier), hjelpepleier og jobbspesialist.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Mellomåsveien 110
Telefon
75 50 17 00
mandag - fredag 0800-1530
Postadresse

Psykoseteam
Salten distriktpsykiatriske senter
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Mellomåsveien 110, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 110(Kart)
Mellomåsveien 110, 8076 Bodø

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Arrangementer

  • Pårørendekurs psykisk helse og rus - Bodø

    Mestringskurs over tre ettermiddager med en ukes mellomrom for deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus. Sammen om mestring, læring for livet.

Fant du det du lette etter?