HELSENORGE

Salten DPS, Korttidspoliklinikken

Korttidspoliklinikken ved Salten DPS tilbyr effektive og målrettede behandlingsforløp for pasienter med moderate til alvorlige allmennpsykiatriske lidelser. Vi behandler blant annet angst, depresjon og traumetilstander. Vi tilbyr både polikliniske forløp og behandling i gruppe hvor vi også benytter VR-teknologi. Enheten er delaktig i flere forsknings- og utviklingsprosjekter.
Fant du det du lette etter?