HELSENORGE

Spesialpsykiatrisk avdeling

Avdelingen skal hovedsakelig gi et tilbud til pasienter med tilstander som trenger utredning, behandling og rehabilitering utover det kommunehelsetjenesten og lokale distriktspsykiatriske sentre (DPS) kan tilby.

Fant du det du lette etter?