HELSENORGE

Regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser er en spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser. Enheten har 20 sengeplasser fordelt på 2 lokasjoner, som drifter i nært samarbeid med hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud. Behandlingstilbudet tilpasses individuelt og kan vare fra noen uker til 3-6 mnd. Her inngår helhetlig diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og etablering av passende oppfølging.

Fant du det du lette etter?