Regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser er en spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser. Enheten har 20 sengeplasser fordelt på 2 lokasjoner, som drifter i nært samarbeid med hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud. Behandlingstilbudet tilpasses individuelt og kan vare fra noen uker til 3-6 mnd. Her inngår helhetlig diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og etablering av passende oppfølging.

Les mer om Regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser

Om psykoser

Psykoser er fellesbetegnelsen på en gruppe alvorlige psykiske lidelser, og kjennetegnes ved at man opplever å ha nedsatt eller manglende realitets-testende evne. Psykoselidelser kan innebære ulike fenomener som f.eks vrangforestillinger, hallusinasjoner, tanke-forstyrrelser og annet.

Psykoser kan ha mangfoldige symptomer og ulikt forløp for hver pasient. Ved psykose-debut er symptomene ofte uspesifikke, for eksempel depresjon eller angst. Ved akutte psykoser kan en derimot oppleve konkrete psykotiske symptomer som eksempelvis hallusinasjoner, vrangforestillinger og/eller annet. Psykoselidelser kan i tillegg innebære symptomer som er typiske for andre lidelser. Eksempler på slike symptomer er mani, tvang, anoreksi, rus, selvskading osv.


Bli bedre kjent med oss!


Til deg som skal til psykose 1

Enheten gir et behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse. Det kan være medisinering, tiltak for bedring i helse eller bedre fungering i det daglige. Vi har 6 døgnplasser. Disse er enkeltrom. Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av en behandler og tre miljøkontakter. Behandlingstilbudet består av samtaler med behandler, støtte samtaler med miljøkontakt, somatisk undersøkelse, eventuelt medisinjustering og miljøterapi.

Hva må du ta med deg?
 • Oppdatert medisinliste. Eventuell medbrakt medisin vil bli oppbevart på vårt medisinrom under oppholdet
 • Toalettsaker, hverdagsklær, gym klær, uteklær som passer for årstiden og skotøy til innebruk, gym og tur
 • Egen pc og mobil (husk ladere)

Faste aktiviteter i løpet av uken
 • Pasientundervisning
 • Turer ut i naturen eller til ulike steder i nærområdet
 • Fysisk aktivitet – blant annet gymsal
 • Bowling
 • Samtalegruppe

Generell informasjon
 • Vi har ikke fast besøkstid. På grunn av aktiviteter/avtaler på dagtid, anbefales besøk etter 16.30 på hverdager.
 • Det er ikke tillatt å ta med eller bruke rusmidler når du er innlagt hos oss.
 • Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler du tar med til oss. Du vil få utlevert nøkkel til rommet ditt.
 • Det er ikke tillat å ta bilder av andre pasienter eller legge ut info om disse på sosiale medier.
 • Det er anledning til å benytte vaskemaskin, tørketrommel og strykejern.
 • Sykehuset har eget bibliotek.
 • Sykehuset er røykfritt, røyking foregår på anviste plasser ute.
 • Sykehuset ligger 2 km fra Bodø sentrum. Det er 1 km til nærmeste kjøpesenter.
 • Ved innleggelse og utskrivelse dekker helseforetaket reiseutgifter. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer.

For nærmere opplysninger ring forløpskoordinator Lill-Mari Richardsen, tlf. 75 57 06 90.


Til deg som skal til psykose 2

Enheten utreder og behandler personer med uavklart psykisk lidelse. Vi har 14 døgnplasser. Disse er enkeltrom. Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av en behandler og to/tre miljøkontakter. Behandlingstilbudet består av samtaler med behandler, støttesamtaler med miljøkontakt, somatisk undersøkelse, tilbud om medikamentell behandling/medisinjustering, og miljøterapi.


Hva må du ha med deg?
 • Oppdatert medisinliste. Eventuell medbrakt medisin vil bli oppbevart på vårt medisinrom under oppholdet
 • Toalettsaker, hverdagsklær, gym klær, uteklær som passer for årstiden og skotøy til innebruk, gym og tur
 • Egen pc og mobil (husk ladere)

Faste aktiviteter i løpet av uken
 • Pasientundervisning
 • Turer, der vi drar ut i naturen eller til ulike steder i nærområdet
 • Fysisk aktivitet – blant annet i gymsal 
 • Bowling
 • Samtalegruppe

Generell informasjon
 • Vi har ikke fast besøkstid. På grunn av aktiviteter/avtaler på dagtid, anbefales besøk etter 16.30 på hverdager.
 • Det er ikke tillatt å ta med eller bruke rusmidler når du er innlagt hos oss.
 • Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler du tar med til oss. Du vil få utlevert nøkkel til rommet ditt.
 • Det er ikke tillat å ta bilder av andre pasienter eller legge ut info om disse på sosiale medier.
 • Det er anledning til å benytte vaskemaskin, tørketrommel og strykejern.
 • Sykehuset har eget bibliotek.
 • Sykehuset er røykfritt, røyking foregår på anviste plasser ute.
 • Sykehuset ligger 2 km fra Bodø sentrum. Det er 1 km til nærmeste kjøpesenter.
 • Ved innleggelse og utskrivelse dekker helseforetaket reiseutgifter. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer.

For nærmere opplysninger ring forløpskoordinator Lill-Mari Richardsen, tlf. 75 57 06 90.


Utredning ved Regional enhet for psykoser

Det legges vekt på en helhetlig utredning som innebærer psykiske og somatiske (kroppslige) undersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å danne seg en helhetlig forståelse av pasientens helsetilstand. Som del av utredningen kartlegger man også pasientens egne ressurser, forutsetninger, eventuelle stressfaktorer, og tidligere sykdomshistorie.

Behandling ved Enhet for psykoser

Behandling ved psykoselidelse er en tverrfaglig oppgave der type behandling og omfanget av denne, bestemmes av pasientens behov. Behandlingen er kunnskapsbasert og er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjer for psykoser (Helsedirektoratets veileder, 2013). Antipsykotisk legemiddelbehandling er anbefalt som førstevalgs behandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall (Helsedirektoratets veileder, 2013).


Alle pasienter med en psykosetilstand skal derfor tilbys å prøve ut en adekvat gjennomført behandling med legemidler. Det tilstrebes en medikamentfrivillig tilnærming. Samtalebasert behandling er støttende og inneholder elementer av kognitiv terapi. Miljøbehandling er en planlagt tilrettelegging av dagliglivet i en døgnenhet. Fokus er på det psykososiale miljøet, sosialt læringsmiljø og relasjonen mellom pasient og miljøbehandler. Dette gir muligheter for å skape relasjoner, trygghet, mestring, bekreftelse og selvinnsikt. Møtene varierer i struktur, omgivelser, antall deltagere, innhold og psykososiale atmosfære. Følgende tiltak er sentrale i miljøbehandlingen:

 • Mestringsgruppe, en psykoedukativ gruppe med kognitiv tilnærming.
 • Kognitiv miljøterapi, individuelt og i team.
 • Psykoedukasjon med fokus på kunnskap og forståelse av egen lidelse og symptomer.
 • Familiebehandling og familiesamtaler.

Aktivitet

Fysisk aktivitet er vektlagt som en viktig del av det helhetlige behandlingstilbudet, og det tilpasses både forløp og den enkelte pasient. Det består blant annet av tilbud om trening i gymsal, utendørs aktiviteter (fisketurer, fjellturer, sykkelturer, ski mv). Sykehuset har også samarbeid med et fjøs på området hvor pasientene kan delta i aktiviteter rundt gårdsarbeid og dyrestell.


Kosthold

Tilbud om kostholdsveiledning i løpet av de første ukene etter innleggelse. Individuell oppfølging utformes ved behov og felles undervisning om kosthold, ernæring og livsstil er en fast del av behandlingstilbudet.Utdanning og arbeid

I tråd med evidens om arbeidets betydning for helsen samt kunnskap om hvor mange unge med psykoselidelser som havner utenfor skole- og arbeidsliv, er dette et prioritert område ved avdelingen. Målet er å støtte unge mennesker i å gjennomføre sine ambisjoner om utdanning, opplæring og jobb. I tråd med spennvidden i funksjonsnivå hos våre pasienter er det utarbeidet et spekter av tilbud tilpasset dette. Avdelingen samarbeider med Regionalt Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse i utvikling av sine tilbud, hvor også individuell jobbstøtte (IPS) er en del av tilbudet. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Besøksadresse
Kløveråsveien 1(Google maps)
Kløveråsveien 1, 8076 Bodø
Telefon
Ekspedisjon, Spesialpsykiatrisk avdeling, Regional enhet for psykoser: 75 50 15 01 Vaktrom Enhet for psykoser 1: 75 50 13 60 - Vaktrom Enhet for psykoser 2: 75 50 15 60 / 90 96 56 87
Bodø, Rønvik, Kløveråsveien 1
Besøksadresse
Kløveråsveien 1(Kart)
Kløveråsveien 1, 8076 Bodø
Telefon
75 53 40 00

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.

Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.

Zefyr hotell, pasienthotell Bodø

Zefyr Hotell ligger på sykehusområdet og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: 

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.

Psykose - voksnehttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/psykose-voksnePsykose - voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fant du det du lette etter?