Regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser er en spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser. Enheten har 20 sengeplasser fordelt på 2 lokasjoner, som drifter i nært samarbeid med hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud. Behandlingstilbudet tilpasses individuelt og kan vare fra noen uker til 3-6 mnd. Her inngår helhetlig diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og etablering av passende oppfølging.

Les mer om Regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser

Om psykoser
Psykoser er fellesbetegnelsen på en sammensatt gruppe alvorlige psykiske lidelser med det felles kjennetegn at personen med den psykiske lidelsen har nedsatt eller manglende realitetstestende evne. Psykoselidelser ledsages av en rekke fenomener som f.eks vrangforestillinger, hallusinasjoner, formelle tankeforstyrrelser, katatoni og negative symptomer. Det markante ved psykoselidelsene er en mangfoldighet i symptomer og derav varierende fremtredelsesformer og forløp. Presentasjonsklage ved psykosedebut er svært ofte
uspesifikke symptomer som depresjon eller angst. Ved akutte presentasjoner kan henvendelsesårsaken være psykotiske symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner, alvorlige tankeforstyrrelser og/eller katatoni.
Ved psykoselidelser kan samtlige psykopatologiske fenomener opptre, også symptomer som er typisk for andre lidelser som f. eks angst, depresjon, mani, tvang, anoreksi, rus, selvskading, osv.

Enhet for psykoser 1 har 6 pasientplasser og gir hovedsaklig tilbud til pasienter som har en kjent psykoselidelse. Det kan være pasienter med behov for ny diagnostisk vurdering, tilbakefall i sykdom grunnet seponering av medisin eller andre svingninger i sykdomsforløpet, pasienter med behov for endringer eller revurdering av medikasjon eller optimalisering av behandling.

Enhet for psykoser 2 har 14 sengeplasser og gir tilbud om utredning og behandlingsoppstart til pasienter i aldersgruppen 16-30 år med psykose eller mistanke om psykoselidelse.
Dette er åpne sengeposter. Innleggelsene er i hovedsak frivillige men sengepostene er godkjent for innleggelser ihht tvungent psykisk helsevern. For pasienter der rus eller utagering er hovedproblemet, er dette tilbudet ikke aktuelt.
Behandlingen ved enheten er tverrfaglig sammensatt av psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, barnevernspedagoger, vernepleiere og pedagoger.

Utredning ved Regional enhet for psykoser
Det legges vekt på en helhetlig utredning, som innbefatter både fysiske (kroppslige) og psykiske undersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å fremskaffe en helhetlig oppfatning av pasientens lidelse og symptombilde. Dette innbefatter undersøkelse av de primære sykdomsfremkallende faktorene av både fysisk og psykisk art, eventuelle stressfaktorer, sekundære følger av sykdomsprosessen, behandlingseffekter og egne mestrings- og tilpasningsforsøk. Det foretas alltid også somatisk undersøkelse og vurdering knyttet til sykdomsbildet og symptomer. Vurderingen bygger både på kryss-seksjonelle (aktuelle symptomer/tegn) og longitudinelle kliniske data (livstid forekomst av symptomer/tegn).
Behandling ved Enhet for psykoser
Behandling ved psykoselidelse er en tverrfaglig oppgave der type behandling og omfanget av denne, bestemmes av pasientens behov. Behandlingen er kunnskapsbasert og er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjer for psykoser (Helsedirektoratets veileder, 2013)
Antipsykotisk legemiddelbehandling er anbefalt som førstevalgs behandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall (Helsedirektoratets veileder, 2013).


Alle pasienter med en psykosetilstand skal derfor tilbys å prøve ut en adekvat gjennomført behandling med legemidler. Det tilstrebes en medikamentfrivillig tilnærming.
Samtalebasert behandling er støttende og inneholder elementer av kognitiv terapi.
Miljøbehandling er en planlagt tilrettelegging av dagliglivet i en døgnenhet. Fokus er på det psykososiale miljøet, sosialt læringsmiljø og relasjonen mellom pasient og miljøbehandler. Dette gir muligheter for å skape relasjoner, trygghet, mestring, bekreftelse og selvinnsikt. Møtene varierer i struktur, omgivelser, antall deltagere, innhold og psykososiale atmosfære. Følgende tiltak er sentrale i miljøbehandlingen:
Mestringsgruppe, en psykoedukativ gruppe med kognitiv tilnærming
Kognitiv miljøterapi, individuelt og i team.
Psykoedukasjon med fokus på kunnskap og forståelse av
egen lidelse og symptomer.
Familiebehandling, med familiesamtaler og familieseminar
Aktivitet
Fysisk aktivitet er vektlagt som en viktig del av det helhetlige behandlingstilbudet, og det tilpasses både forløp og den enkelte pasient. Det består blant annet av tilbud om trening i gymsal, utendørs aktiviteter (fisketurer, fjellturer, sykkelturer, ski mv).


Sykehuset har også samarbeid med et fjøs på området hvor pasientene kan delta i aktiviteter rundt gårdsarbeid og dyrestell.

Kosthold
Tilbud om kostholdsveiledning i løpet av de første ukene etter innleggelse. Individuell oppfølging utformes ved behov og felles undervisning om kosthold, ernæring og livsstil er en fast del av behandlingstilbudet.

Utdanning og arbeid
I tråd med evidens om arbeidets betydning for helsen samt kunnskap om hvor mange unge med psykoselidelser som havner utenfor skole- og arbeidsliv, er dette et prioritert område ved avdelingen. Målet er å støtte unge mennesker i å gjennomføre sine ambisjoner om utdanning, opplæring og jobb. I tråd med spennvidden i funksjonsnivå hos våre pasienter er det utarbeidet et spekter av tilbud tilpasset dette.
Avdelingen samarbeider med Regionalt Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse i utvikling av sine tilbud, hvor også individuell jobbstøtte (IPS) er en del av tilbudet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Besøksadresse
Kløveråsveien 1(Google maps)
Kløveråsveien 1, 8076 Bodø
Telefon
Ekspedisjon, Spesialpsykiatrisk avdeling, Regional enhet for psykoser: 75 50 15 01 Vaktrom Enhet for psykoser 1: 75 50 13 60 - Vaktrom Enhet for psykoser 2: 75 50 15 60 / 909 65 687
Bodø, Rønvik, Kløveråsveien 1
Besøksadresse
Kløveråsveien 1(Kart)
Kløveråsveien 1, 8076 Bodø
Telefon
75 53 40 00

Hvordan komme seg til Kløveråsveien 1, Rønvik

​Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien – 300 m å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord, bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra  hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3


Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.
Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.

Zefyr hotell, pasienthotell Bodø

Zefyr Hotell ligger på sykehusområdet og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: 

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.

Psykose - voksnehttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/psykose-voksnePsykose - voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fant du det du lette etter?