Enhet for psykoser

Enhet for psykoser er en spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser, spesielt schizofrenispektrum tilstander. Enheten har 20 sengeplasser fordelt på 2 behandlingstilbud og lokasjoner som drifter i nært samarbeid med hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud. Behandlerstab ved enheten er felles og har ansvar for begge behandlingstilbudene.

Les mer om Enhet for psykoser

Enhet for psykoser

Enhet for psykoser 1 har 6 pasientplasser og gir tilbud til pasienter som har vært gjennom diagnostisering og har en kjent psykoselidelse. Det kan være pasienter med behov for ny diagnostisk vurdering, tilbakefall i sykdom grunnet seponering av medisin eller andre svingninger i sykdomsforløpet, pasienter med behov for endringer, justering eller rydding i medisineringen.

Tilbudet er i utgangspunktet tiltenkt pasienter fra 30 år og oppover, men ved avklarte tilstander og behov for re-innleggelse av pasienter under 30 år, vil det gjøres en vurdering på hvorvidt det skal gis behandlingstilbud ved Enhet for psykoser 1 eller 2. Det samme gjelder når pasienter har behov for utredning av diagnose ved sykdomsdebut etter fylte 30 år.

Ved Enhet for psykoser 2 er det 14 sengeplasser og det gis tilbud om utredning og behandlingsoppstart til pasienter i aldersgruppen 16-30 år hvor det er mistanke om psykoselidelse under utvikling eller der hvor man har en nyoppdaget psykosetilstand.

Det kan også være tilfeller hvor det er behov for en ny vurdering ved uavklarte tilstander eller tilfeller hvor det er behov for behandling, men hvor det ikke har vært tilstrekkelig å igangsette dette lokalt.

Enheten er spesiell ved at den gir en overlapping mellom barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatri.

Utredning og behandlingsoppstart er beregnet til ca. 3-4 måneder, men omtrent 30 % av pasientene er såkalte "non-responders", som ikke responderer adekvat på initial medikamentell behandling. Disse trenger lengre tids innleggelse. 

I tilfeller med utageringsproblematikk, eller der rus er hovedproblemet, vil det ikke være aktuelt med behandlingstilbud i enheten.

Behandlerstab ved enhet for psykoser har behandlerstab sammensatt av: psykologspesialister, psykiatere og klinisk sosionom. Enheten er tjenestested for leger i spesialisering (LIS).

Miljøpersonalet er tverrfaglig sammensatt av: spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og pedagoger. Totalt er det 38,92 årsverk i miljøet, inkl. ledelse.

Utredning ved Enhet for psykoser

Det er et krav om at spesialisthelsetjenesten skal benytte kunnskapsbaserte metoder. Det legges vekt på en grundig kartlegging, som innbefatter både fysiske (kroppslige) og psykiske plager.

Ved innleggelse vil et tverrfaglig behandlingsteam vurdere pasientens helsetilstand. En slik tverrfaglig utredning vil også kunne innbefatte andre sykehus-spesialiteter, som nevrolog, nevropsykolog, indremedisiner mv.

Enkeltbehandlinger (undersøkelser) som inngår i utredningen:

  • Sykehistorie
  • Aktuelle psykiske symptomer
  • Aktuelle fysiske symptomer og lidelser

 

Ved utredning i sykehusavdeling vil behandlingsteam jevnlig ha samtaler med pasienten for å kartlegge symptomer og mestringsstrategier, for i samråd med pasienten å beslutte hvilke tiltak som skal/bør iverksettes.

Behandling ved Enhet for psykoser

Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte person slik at tiltakene passer, både til personens egen opplevelse av sin virkelighet, hvor lenge opplevelsene har vart og til personens evne til å fungere i hverdagen.

Behandlingen vil kunne være en kombinasjon av ulike behandlingsformer som:

Legemiddelbehandling, psykoedukativt familiesamarbeid, kognitiv terapi, evt. annen samtaleterapi, miljøterapi, fysisk aktivitet og trening, gruppebehandling.

Kontakt

Telefon
Vaktrom Enhet for psykoser 1: 75501360 - Vaktrom Enhet for psykoser 2: 75501560 / 90965687
Bodø, Rønvik, Kløveråsveien 1
Besøksadresse
Kløveråsveien 1(Google maps)
Kløveråsveien 1, 8076 Bodø
Telefon
75534000

Hvordan komme seg til Kløveråsveien 1, Rønvik

​Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien – 300 m å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord, bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra  hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3


Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.
Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.

Zefyr hotell, pasienthotell Bodø

Zefyr Hotell ligger på sykehusområdet og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: Zefyr.booking@medirest.no

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS. Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF, og driftes av Medirest. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.


Psykose - voksnehttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/psykose-voksnePsykose - voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.