HELSENORGE

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)

RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord. Senteret består av en døgnenhet og en poliklinikk med et tverrfaglig kompetanseteam. Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser, der det er forsøkt behandling i øvrig spesialisthelsetjeneste. Kompetanseteamet tilbyr undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell.


Senteret har forskningskompetanse og ansvar for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS).

Fant du det du lette etter?