HELSENORGE

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)

Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord. Senteret har forskningskompetanse og ansvar for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS).

Fant du det du lette etter?