HELSENORGE
Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Henvisning

Informasjon til fastleger og andre behandlere som kan henvise pasienter til RESSP.

​Primært for personer over 18 år


RESSP tilbyr primært behandling til personer fra 18 år. Vi tilbyr både poliklinisk dagbehandling og innleggelse.

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt DPS


Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS). I Helse Nord tilbys det poliklinisk dagbehandling på DPS følgende steder:

 • DPS Vest-Finnmark
 • DPS Øst-Finnmark
 • DPS Midt-Finnmark/SANKS
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
 • Lofoten og Vesterålen DPS
 • Salten DPS
 • Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
 • Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
 • Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland

Dersom pasienten ikke har tilstrekkelig utbytte av poliklinisk tilbud på DPS eller har behov for innleggelse, kan DPS og sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten henvise pasienter videre til Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.


 

Prøveuke i forbindelse med innleggelse


Mange pasienter har blandede følelser til en innleggelse, og RESSP tilbyr prøveuke slik at pasienten kan gjøre seg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuken kan pasienten selv ta stilling til om hun/han vil ta imot behandling.

Sjekkliste for henvisning

 • Henvisningsgrunn (eks. anorexia nervosa, bulimia nervosa), hvilken type av behandling vil være aktuelt (dagpoliklinikk, individuelle samtaler, gruppeterapi, innleggelse).
 • Kort om bakgrunn: (eks. familieforhold og om pasienten har omsorg for egne barn, sivilstand, nettverk, psykososiale forhold, boligforhold, skole/arbeid, inntektskilde, kontakt med NAV).
 • Psykiatrisk sykehistorie: (eks. tidligere kontakter med spesialisthelsetjenesten, sykehus- eller DPS opphold, laveste vekt, andre psykiske lidelser).
 • Somatisk sykehistorie: (f.eks. somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrrelsen, hypokalemi, besvimelser, benskjørhet, problem med tenner, andre somatiske sykdommer, innleggelser ved somatisk sykehus).
 • Nikotin og rusmidler.
 • Aktuelt: (eks. vekttap/vektutvikling, hyppighet av oppkast, spisemønster, overopptatthet av kropp, vurdering/oppfatning av egen kropp, kroppssjekking, bruk av avføringsmidler, vanndrivende midler eller vektreduserende midler, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, motivasjon for endring, selvskading, suicidalitet, aktuell vekt, høyde og BMI, resultat av ev. beintetthetsmåling, individuell plan, etablert samarbeid med kommunen eller andre helseaktører).
 • Puls, bt, tp, ekg, hydrering/ødemer.
 • De følgende standard laboratorieprøvene er viktige ved utredning hos fastlege: Hb, LPK med diff-telling, TRC, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, fosfat, kalsium, s‑ferritin, s-albumin, bilirubin, kreatinin m GFR, alp, asat, alat, gamma gt, ck, TSH og Fritt T4.
 • Ut over dette rekvireres laboratorietester på klinisk indikasjon.
  Henvise til Dexa-måling (beintetthet) på indikasjon.
 • Medikamenter.
 • Allergier.

  Alle pasienter vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Medisinsk risikovurdering

Fant du det du lette etter?