HELSENORGE

Sikkerhetsenheten

Enhet for sikkerhetspsykiatri er en fylkesdekkende sikkerhetsavdeling med 15 behandlingsplasser og er et tilbud til pasienter med sammensatte utfordringer og behov for strukturerte trygge omgivelser. Enheten er organisert under Spesialpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset HF.

Fant du det du lette etter?