Sikkerhetsenheten

Enhet for sikkerhetspsykiatri er en fylkesdekkende sikkerhetsavdeling som i dag har 13 behandlingsplasser. Enheten er organisert under Spesialpsykiatrisk avdelingen ved Nordlandssykehuset HF.

Les mer om Sikkerhetsenheten

Sikkerhetsenheten

Hos oss er behandlingen rundt den enkelte pasient organisert i primærgrupper. Denne består av en behandler (lege, psykolog) og 2 personer som jobber i avdelingsmiljøet. Disse har gjerne tverrfaglig bakgrunn og kan være for eksempel en sykepleier, en barnevernpedagog og/eller en hjelpepleier. Pasientene har regelmessige møter med behandler og/eller primærgruppe.

Den første tiden brukes gjerne til kartlegging av kognitivt funksjonsnivå, ADL-funksjoner, diagnosefastsettelse og generelle sårbarhetsområder for den enkelte pasient. Utifra denne kartleggingen lages det en behandlingsplan med utgangspunkt i den enkelte pasients ressurser og behandlingsmålsettinger.

Vi prøver å opprettholde en høy grad av struktur rundt den enkelte pasient i form av ukeplaner og retningslinjer som for eksempel sier noe om utgangsnivå, aktivitetstilbud med mer.

Målsetningen er at alle pasienter skal være ute i en eller annen form for aktivitet i løpet av formiddagen. Innholdet i denne aktiviteten kan variere fra det å være på arbeidsstuen, gå en tur, jobbe med vedarbeid eller et eksternt arbeidsopplegg ved "jobbhuset"

I utskrivingsfasen jobber vi tett med hjelpeapparatet våre pasienter skal overføres til. Dette kan ta lang tid for noen, og kan innebære at de i en periode pendler mellom Sikkerhetsenheten og bolig i hjemkommunen, DPS eller annet tilbud de skrives ut til.

Kontakt

Telefon
75534000

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.