Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern koordinerer smittevernarbeid ved Nordlandssykehuset og er en seksjon i Fagavdelingen.

Les mer om Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern

Vi samarbeider med Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) som skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning.

Her er hjemmesiden til KORSN

Smittevern

Smittevern i helseinstitusjoner er lovpålagt. Smittevern omfatter alle enkelttiltak som skal hindre at infeksjoner oppstår og spres i helseinstitusjoner blant pasienter, helsearbeidere og pårørende. Forebygging av antibiotikaresistens gjennom rasjonell bruk av antibiotika inngår i smittevernet.

Helse Nords målsetting

Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null.  

Organisering Nordlandssykehuset HF

  • Seksjon for Smittevern NLSH HF har koordinerende ansvar for smittevernarbeid ved NLSH HF Lofoten, Vesterålen, Bodø sentrum og Rønvik.
    • Smittevernoverlegen i 100 prosent stilling er lokalisert i Bodø. 
    • NLSH HF har 3 hygienesykepleiere; 2 i Bodø, 0,5 i Vesterålen og 0,5 i Lofoten.
  • Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten har ansvar for rådgivning om smittevern til kommunehelsetjenesten i NLSH HFs 21 opptakskommuner.
Smittevern for ansatte utføres av bedriftshelsetjenesten Hemis AS. 


Ansatte i smittevern ved Nordlandssykehuset

NLSH Vesterålen:
Hygienesykepleier Tove-Anitha Kristiansen
754 24128 eller 982 58 789.
 
NLSH Lofoten:
Hygienesykepleier Janne Løvdal

75 57 21 30

 
NLSH Bodø:
Smittevernoverlege Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36 eller 902 59 800 


Seksjonsleder/hygienesykepleier Bente Karin Jensen

75 57 15 68 eller 959 13 374


Hygienesykepleier Åse Marian Bøckmann

75 57 16 99 eller 971 60 386


Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten Elisabeth Smihaug
75 57 06 28 eller 918 35 381


Tuberkulosekoordinator (ansatt i medisinsk klinikk) Katrine Hugaas

75 57 10 98 eller 479 03 447
Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?