Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø

Allergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)

Eosinofil øsofagitt (EoE) er en kronisk betennelsestilstand i spiserøret (øsofagus). Tilstanden kjennetegnes av opphopning av såkalte eosinofile betennelsesceller lokalt i spiserørets slimhinne.

Innledning

EoE kalles også «allergisk spiserørsbetennelse», fordi betennelsen oftest er forårsaket av allergener i mat. Symptomene er delvis overlappende med gastro-øsofageal refluks, og inkluderer ofte halsbrann, oppkast og magesmerter.   Noen har også vondt for å svelge. Barn velger gjerne bort mat med krevende konsistens, tygger lenge og bruker vann for å svelge maten unna. Voksne setter oftere matbiter fast i spiserøret.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Diagnosen stilles ved gastroskopi. Legen fører da en bøyelig fiberoptisk slange med et kamera i enden ned i spiserøret.  Legen undersøker slimhinnen og tar vevsprøver fra ulike områder av spiserøret. Dersom antallet eosinofile celler er høyt (flere enn 15 eosinofile celler per synsfelt), og man ikke finner andre årsaker til dette, stilles diagnosen EoE.

Les mer om Gastroskopi

Gastroskopi

Behandlingen eller undersøkelsen gjøres flere steder

Behandling

Effektiv behandling er viktig både for å bli kvitt symptomer, men også for å forebygge utvikling av arrvev og innsnevring av spiserøret. Behandlingsalternativene vi har i dag er eliminasjonsdiett og medisiner. Medisinene demper betennelsen, men behandler ikke selve sykdommen. For å oppnå en varig effekt, må du fjerne matvaren (allergenet) som fremprovoserer betennelsen.

Å finne fram til matvaren(e) som trigger betennelsen er utfordrende, og gjøres vanligvis ved en såkalt empirisk eliminasjonsdiett. Det innebærer at du tar de matvarene som vi fra før av vet at oftest forårsaker EoE, ut av kostholdet ditt. Allergiprøver (prikketest og blodprøve) har mindre nytte i EoE-behandling. Den eneste sikre måten å evaluere effekt av diett på, er ved ny gastroskopi. Når betennelsen er borte, kan du legge til én og én matvaregruppe i kostholdet ditt igjen, med kontroll-gastroskopier, helst etter hver reintroduksjon av en matvare.

Dersom du ikke oppnår noen effekt av dietten, eller ikke ønsker å prøve ut diett, er medisinsk behandling et alternativ. Den vanligste medisinske behandlingen er kortikosteroider (svelget astmamedisin) eller protonpumpehemmere, som virker både direkte mot betennelsen og demper syreproduksjonen i magesekken. 

Oppfølging

EoE er en kronisk sykdom. Hvis vi lykkes i å kartlegge hvilken eller hvilke matvarer som trigger betennelsen, er anbefalingen å utelukke disse matvarene helt fra kostholdet ditt, i hvert fall i flere år framover. Studier har vist at pasientene holder seg friske, uten tilbakefall av EoE, så lenge de overholder riktig diett. Dersom behandlingen (medisiner eller diett) avsluttes etter at betennelsen er fjernet, vil de aller fleste oppleve at betennelsen kommer tilbake. Hos de minste barna er det noe høyere sannsynlighet for at sykdommen opphører på et senere tidspunkt i livet.

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?