Arbeids-EKG

Arbeids-EKG gir informasjon om hjertefunksjonen under belastning.