Benamputasjon

Amputasjon av en del av et ben er i blant nødvendig når andre medisinske tiltak ikke fører frem.