Brudd i overarm

Brudd i overarmen kan oppstå flere plasser og deles derfor inn i tre kategorier:

-Brudd øverst i overarmen (brudd i skulder)

-Brudd midt på overarmen (overarmskaftbrudd)

-Brudd nederst i overarmen