Kvinne/barn klinikk

Epidural til fødende

Innledning

Under fødselen er det viktig at du kjenner at du har ri og når du skal trykke barnet ut. Epiduralbedøvelsen(fødeepiduralen) skal derfor ikke fjerne smerten helt, men lindre smerten og gjøre den mindre intens. Målet er at fødeepiduralen skal gi god smertelindring når du er i den såkalte åpningstida av fødselsprosessen.
Jordmor og lege vil vurdere når det er best å gi deg smertelindring. Skulle de finne ut at du må vente eller at fødselen er kommet for langt til å få epidural vil de hjelpe deg med annen type smertelindring.
Fødeepiduralen krever en del utstyr og ekstra overvåkning, og legges inn på fødestuene.
Noen kvinner som skal føde blir anbefalt å få fødeepidural av medisinske grunner, for eksempel om du skal føde barnet ditt i seteleie, venter tvillinger, er overvektig eller har alvorlig svangerskapsforgiftning.

Henvisning og vurdering

Jordmor eller lege ved fødeavelingen kontakter anestesilege for å få utført prosedyren. Også når det skal planlegges tidlig.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlege eller jordmor kontakter fødeavdelingen som så kontakter anestesiavdelingen.

Før

Fødeepiduralen settes av en anestesilege. Anestesilegen spør deg først om du har sykdommer eller allergier som kan påvirke avgjørelsen om du kan få epiduralbedøvelse eller ei. 
Det er sjelden du ikke kan få epidural som smertelindring. De som ikke kan få epidural er bl.a. kvinner med infeksjoner i området der epiduralen skal settes, dersom du står på blodfortynnende middel eller har en blødningsforstyrrelse.

Under

Varighet: Ca. 30 minutter

Anestesilegen vil hele tiden fortelle deg om hva som skjer under innleggelsen. Han/ hun vil be deg om å sitte på sengekanten eller ligge på siden i fosterstilling under prosedyren.

Det er viktig at du og anestesilegen samarbeider under innleggelsen av epiduralkateteret og det er viktig at du greier å sitte stille eller ligge i ro under prosedyren. Da går det raskere og det er mindre fare for komplikasjoner.
Før fødepiduralen settes må du få venflon (et tynt plastrør) som legges i ei blodåre på handa eller underarmen. Venflonen skal brukes til å gi væske evt medisiner direkte inn i blodet hvis du skulle trenge det. Venflonen må du ha så lenge du har epiduralkateteret, vanligvis til fødselen er over.

Anestesilegen vil begynne med å kjenne på ryggen din, deretter vaskes ryggen sterilt og dekkes til av en steril plast/ papirduk. Deretter får du bedøvelse i huden på korsryggen. Selv om huden blir bedøvd vil du kunne kjenne press og trykk når anestesilegen jobber.

Epiduralrommet ligger rett utenfor ryggmargen. Anestesilegen legger via en nål et tynt kateter (tynn liten slange) inn i epiduralrommet. Kateteret blir liggende igjen, mens nåla fjernes. Det er ikke vondt å ha kateteret der. Kateteret kommer ut av huden på ryggen og festes godt med plaster. Deretter kobles dette til en pumpe som fyller på bedøvelse kontinuerlig.

Du kan gå og bevege deg fritt når fødeepiduralen er lagt, men noen kan bli litt nummen og få litt nedsatt følelse i beina, spesielt etter noen timer. Det er derfor veldig viktig at du har noen sammen med deg og at du sjekker at beina bærer deg når du skal så eller gå.

Så lenge jordmor eller lege ikke sier at du ikke skal spis eller drikke, kan du drikke klare væsker og spise små lettfordøyelige måltider, etter at fødeepiduralen er satt.

Innleggelse av fødeepidural tar som regel ca en halv time, noen ganger kan det ta lengre tid.

Etter

Epidural er en trygg metode for smertelindring under fødsel og man ser sjelden alvorlige komplikasjoner.

De bivirkningene vi ser kan komme er:

Blodtrykksfall (svært sjelden ved fødeepidural).

  • Derfor kontrollerer vi blodtrykket og iverksetter tiltak hvis det skulle falle

Urinblærekontroll

  • Du vil kunne miste kontroll på urinblæra di. Bl.a. kan det være vanskelig å kjenne når du må på toalettet. Jordmor vil derfor passe på at blæra di ikke fylles opp under selv fødselen. Om du ikke greier å tømme blæra di selv, vil jordmor hjelpe deg.

Riehemming

  • Riene kan forsvinne. Hvis det skjer gir vi riestimulerende midler via venflonen du har på handa/ underarmen.
  • I noen få tilfeller stopper fødselen opp og man må da ty til keisersnitt. Keisersnitt kan ofte gjøres ved at man fyller mer bedøvelse i epiduralen du har fått, eller at man legger en såkalt spinalbedøvelse i tillegg (se egen beskrivelse av det).

Kløe

  • Noen kan få hudkløe av epiduralbedøvelsen. Det er sjelden, men i så fall vil anestesilege vurdere om man skal iverksette tiltak

Alvorlige komplikasjoner er svært sjelden, og epiduralanestesi regnes for en trygg metode for smertelindring. Med alvorlige komplikasjoner mener man infeksjoner i ryggmargskanalen, blødninger, lammelser og/ eller vedvarende smerter.

Kontaktinformasjon

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?