HELSENORGE

Epilepsi - Diagnoseavklaring ved mistanke om epilepsi hos barn og unge

Diagnoseavklaring er en utredning ved mistanke om epilepsi, ved en uklar anfallssituasjon eller en uavklart epilepsitype. Målet er å avklare om barnet/ungdommen har epilepsi og klassifisere anfallene for å kunne optimalisere behandling og oppfølging. Innleggelsen varer fra 3-7 dager.