Fundusfoto

Foto av øyebunnen

Vi gjør undersøkelsen for å lete etter endringer i øyebunnen, endringer som uten behandling kan forverre synet. De fleste som går til jevnlig kontroll for foto av øyebunnen, er diabetespasienter.