Hengende øyelokk, operasjon

Har du hengende øvre øyelokk som innskrenker synsfeltet, kan du få utført ptosekirurgi.