Kirurgisk abort

Kirurgisk utskrapning før svangerskapsuke 12.

Ved kirurgisk abort blir det gjort en utskraping fra livmora. Inngrepet blir gjort fram til og med svangerskapsuke 12, regnet fra siste menstruasjons første dag.