HELSENORGE

Artrosekurs, håndartrose - Bodø

Dagskurs med påfølgende trening og testing for deg som har artrose i hånd- og fingerledd.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post. 

EPJ sendes i mappen "Ergoterapi artroseskole".

Papirhenvisning sendes til «KSF henvisning til vurdering håndartrose Bodø». Postboks 1480. 8092 BODØ. Merkes med tittelen «Artrosekurs hånd».

Det er ikke nødvendig med røntgenbildediagnostikk, eller henvisning til spesialist (ortoped/revmatolog) først. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer.Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På artrosekurset er målet at du skal få kunnskaper og ferdigheter til å vedlikeholde eventuelt forbedre aktivitetsnivået, samt utsette eller eventuelt unngå operasjon.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

På kurset møter du tverrfaglig helsepersonell og en erfaren bruker som vil gi deg innsikt i artrosesykdom, behandlingen av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. 

Vi går gjennom enkel anatomi og sykdomsbeskrivelse, typiske symptomer ved artrose, mulige behandlingsformer, skinnetilpasning, treningsøvelser, grepsforbedrende hjelpemidler, testing av grepsstyrke og kartlegging av funksjonsnivå. Det vil også bli erfaringsutveksling i gruppen.

Praktisk informasjon

Artroseskolen er firedelt:

  • Første det er en kursdag med undervisning i gruppe, med innlegg fra revmatolog, ortoped, brukerrepresentant, gruppeterapeut og ergoterapeut. Denne dagen vil vi også gå gjennom øvelser for hjemmetrening.
  • I løpet av de påfølgende dagene blir hver deltaker innkalt til en individuell oppfølgingstime med ergoterapeut for kartlegging av funksjonsnivå, testing av grepsstyrke, tilpassing av ortoser (hvis nødvendig) og informasjon og veiledning ift hjelpemidler.
  • I etterkant av kurset ønsker vi at pasienten gjennomfører hjemmeøvelser i en periode på ca 3 måneder. Målet for denne perioden er at pasienten skal ta i bruk kunnskapen for å bedre kunne mestre hverdagen med håndartrose.
  • Innkalling til kontroll etter 3 måneder med ergoterapeut, for kartlegging av funksjonsnivå og testing av grepsstyrke, samt vurdering av behov for videre oppfølging.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje og lunsj kan kjøpes  i sykehusets kantine/ kafe og kioskutsalg.

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels

2. Thon Hotels

3. Nordic Choice Hotels.

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Håndartrose

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbund

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørendeFant du det du lette etter?