HELSENORGE

CFS/ME kurs Bodø

Digitalt kurs for deg som har diagnose CFS/ME , kronisk utmattelsesyndrom lett til moderat grad. Hver kursdag har en varighet på ca.tre timer. Antall kursdager er tre fordelt over flere uker

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege (fastlege eller annen lege)  for å delta. 

Du må  ha gjennomgått utredning og ha fått diagnosen. 

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering og ART, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose. 

Deltakerne vil motta innkalling fra sykehuset. 
Hvorfor delta på kurs

​Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​


Målet for dette kurset er å stimulere til best mulig aktivitetstilpasning, best mulig døgnrytme, stimulere til god måltidsrytme/ kosthold og spre håp for fremtiden. 

Innhold i kurset

​Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

  • Hva er CFS/ME(kronisk utmattelsesyndrom 
  • Brukererfaringer og mestringstrategier i hverdagen 
  • Døgnrytme: aktivitetstilpasning  og hvile 
  • Kosthold
  • Erfaringsdeling med andre i samme situasjon 

Med forbehold om endringer 

Målgruppe

Voksne over 18 år som har diagnosen CFS/ME i mild grad

Hatt CFS/ME under 2 år

Tilhøre Nordlandssykehusets nedslagsfelt

Ønske å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen

Ønske å treffe fagpersoner og andre i liknende situasjon 

Praktisk informasjon

Kurset går over tre  halve dager digitalt , med en uke mellom hver kursdag.  Arrangeres på dagtid. 

Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

De digitale kursene arrangeres på videotjenesten Whereby. Du vil få informasjon om hvordan man kobler seg på kurset i innkallingsbrevet.

Du kan delta fra datamaskin, nettbrett  eller telefon som har nettleser og kamera/mikrofon.  Vi anbefaler at du benytter datamaskin/nettbrett med større skjerm, da det gjør det enklere å følge med på undervisningen. 


Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset. 

Les mer om betaling for helsetjenester på Helsenorge.no

Pårørende betaler ikke egenandel. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Barn har ikke egenandel.Utskriftsvennlig brosjyre

kommer 

Nyttige nettadresser

Helse Norge CFS/ME

Norges Myalgisk Encefalopati forening

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​


Fant du det du lette etter?