Hjerneslagkurs - Vesterålen

3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende.  Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til medisinsk klinikk, Nordlandsykehuset, Vesterålen. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i de tilfeller hvor pasienten selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap. Fysisk aktivitet. Kosthold. De usynlige vanskene. Det å være pårørende. Utfordringer i dagliglivet. Rettigheter. Følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom. Innlegg fra tidligere slagrammet og pårørende. God tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon.

Målgruppe

Kurset er for deg som har gjennomgått hjerneslag og en av dine pårørende

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid med en ukes mellomrom. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta på kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om hjerneslag, Vesterålen

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje

Pårørendesenteret

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?