HELSENORGE

Hjerneslagkurs - Vesterålen

To-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende. 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til medisinsk klinikk, Nordlandsykehuset, Vesterålen. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i de tilfeller hvor pasienten selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.
Her er lenke til E-læringskurset

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Vi går gjennom medisinsk faktakunnskap. Fysisk aktivitet. De usynlige vanskene. Det å være pårørende. Utfordringer i dagliglivet. Rettigheter. Følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom. Innlegg fra tidligere slagrammet og pårørende. God tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta på kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Overnatting

For informasjon om og bestilling av rom ved pasienthotellet i Bodø:

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels
2. Thon Hotels
3. Nordic Choice Hotels. 

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om hjerneslag, Vesterålen

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje

Pårørendesenteret

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?