Hjerteinfarktkurs - Lofoten

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har koronarsykdom, (hjerteinfarkt, angina pectoris, har gjennomført PCI eller ACB-operasjon), og din nærmeste pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta, fra din fastlege eller lege på sykehuset. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset


Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset og Vestvågøy kommune. Du møter også en brukerrepresentant som deler sine erfaringer med livet etter hjerteinfarktet. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og utveksle erfaringer med de andre kursdeltakerne.                                                                                                                

Medisinsk faktakunnskap, virkninger og bivirkninger av medisiner, erfaringer fra en som har hatt hjerteinfarkt, fysisk aktivitet, hjertevennlig kosthold, motivasjon og livsstilsendring, normale følelsesmessige reaksjoner og mestring ved kronisk sykdom, samliv og seksualitet, det å være pårørende, informasjon om tilbud i kommunene og rehabilitering.

Tidligere program for kurset finner du her:

Program hjerteinfarktkurs 2020.pdf

Målgruppe

Kurset er for voksne personer med koronarsykdom, (de som har hatt hjerteinfarkt, har/har hatt angina pectoris, har gjennomført PCI/utblokking eller ACB/Bypass-operasjon), og deres nærmeste pårørende.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kaffe, te, frukt/grønt/nøtter serveres i kursrommet (gratis).

Rettigheter, egenandel, reise og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Hjerteinfarkt Lofoten.pdf

Nyttige nettadresser

Her kan du finner nettsider med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene:

Helsenorge Hjerteinfarkt

Norsk helseinformatikk Hjerteinfarkt

Helsebiblioteket Hjerte og kar

Landsforeningen for hjerte - og lungesyke (LHL)

Hjertelinjen (Nasjonalforeningen for folkehelse)

Pasientinformasjon fra Ressurssenter for Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Kvalitetssikret informasjon om helse og mestring

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?