Hofteskole - Bodø

Dagskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du vil bli invitert til Hofteskole når du er kommet på sykehusets venteliste for hofteoperasjon. Ulike faktorer kan medføre at ikke alle får tilbud om kurs. Vanligvis inviteres man etter å ha vært til vurdering hos en ortoped på kirurgisk ortopedisk poliklinikk. Du kan selv etterspørre kurs ved å ta kontakt med kursleder.

Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På hofteskolen ønsker vi at du skal få kjennskap til bakgrunnen for inngrepet og hva som skjer under innleggelsen, operasjonen og i tiden etterpå. Gjennom å utveksle erfaringer med andre kursdeltakere håper vi du skal få en opplevelse av fellesskap. Målet er at kunnskapen og erfaringen fra kurset skal bidra til mestring, trygghet og pågangsmot i forbindelse med hofteoperasjon. 

Innhold i kurset

Informasjon om hva som skjer innskrivelsesdagen, hva som skjer under bedøvelsen og operasjonen. Informasjon om oppholdet på sengepost, trening, rehabilitering, hjelpemidler og tilrettelegging. Du vil også få høre erfaringer fra en som har vært gjennom samme operasjon og rehabilitering.

Målgruppe

Kurset er for deg som skal få operert inn hofteprotese.

Praktisk informasjon

Dagskurs med plass til ca 16 deltagere totalt. (Antallet deltagere reduseres ved smittevernrestriksjoner under pandemien)

Du kan kjøpe lunsj i sykehusets kantine eller kiosk.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje.

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs for deg som skal få hofteprotese

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om hofteproteseoperasjon ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Nordtun

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret


Fant du det du lette etter?