HELSENORGE

Hørselshemmede barn, kurs for foreldre til barn under skolealder

Tre dagers lærings- og mestringskurs for foresatte til barn med hørselshemming i alderen 0-6 år.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Merkes med Lærings- og mestringskurs.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på barnet og foreldrene. 

Dersom du allerede er under oppfølging på Hørselsentralen kan du ta direkte kontakt med kursleder for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. Påmeldingsfrist vil være ca 4 uker før kursstart.


Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurset er at foreldre og foresatte skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og bli bevisst ressurser for å kunne ta gode valg og beslutninger, samt legge til rette for mestring for sitt hørselshemmede barn. 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer fra å være foreldre til barn med nedsatt hørsel. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Temaer som blir berøret er erfaringer fra en foresatt. Ressurskartlegging ved audiopedagog. Øret, hørsel og hørselstap ved lege. Språklig og sosial utvikling. Presentasjon av Statped og Hjelpemiddelsentralen. Rettigheter. Praktisk gjennomgang av utstyr. Tilrettelegging i barnehage og skole. Følelsesmessige utfordringer. Presentasjon av Hørselshemmedes landsforbund. Refleksjon og erfaringsutveksling i gruppe. Hjemmeoppgave. Overgang til skole. 


Praktisk informasjon

Det er rom for 2 foreldre/foresatte per barn.

Kurset går over tre dager horav de to første dagene henger sammen. Den tredje kursdagen er en oppfølgingsdag noen uker senere. Man vil få en hjemmeoppgave mellom kursdag 2 og 3. 

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels

2. Thon Hotels

3. Nordic Choice Hotels.

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Statped

NAV kunnskapsbanken

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselhemmedes Landsforbund, HLF

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons rettighetssenter


Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Fant du det du lette etter?