KOLS-kurs - Bodø

Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagere må ha henvisning fra lege. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Hva er KOLS, hvordan behandle og hva påvirker sykdommen? Fysisk aktivitet, anfallsmestring, avspenning. Sosiale rettigheter. Medikamenter, reseptordninger, inhalasjonsteknikk. Røykeslutt. Å leve med KOLS. Ernæring. Hjelpemidler i hjemmet. Energiøkonomisering. Endring og mestring. Det gjøres lungefunksjonsmålinger underveis slik at man kan se resultat av evt justeringer man gjør hjemme i løpet av kurssamlingene.

Målgruppe

Kurset er for deg med Kronisk obstruktiv lungesykdom og din pårørende

Praktisk informasjon

Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager.  To sammenhengende kursdager av gangen med to ukers pause mellom, gjentas fire ganger.

Det er plass til 10 deltagere totalt. Vi anbefaler at du tar med din nærmeste pårørende. 

Alle får tilbud om individuell oppfølging med behandlingsplan 6 - 8 uker etter kurset.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs for deg med KOLS

Nyttige nettsider

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om KOLS ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret


Fant du det du lette etter?