HELSENORGE

Marevanbehandling - Bodø

Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra leg for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Noklus egenkontroll, Nordlandssykehuset HF, Kløveråsveien 1, 8092 Bodø.

Kriterier for deltagelse foreligger, ta kontakt med Bioingeniør Marit Sølsnes ved Noklus Nordland, tlf 48005149.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Gjennom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring ønsker vi å legge til rette for at du som bruker Marevan kan dosere medisinen på egenhånd.

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

På kursets første dag går man gjennom Medisinsk bakgrunn for Marevanbehandling. Koagulasjonssystemet. Forhold som virker inn på PT-INR- verdien. Informasjon om måleinstrumentets funksjoner og individuell opplæring i bruk av måleinstrumentet. Nå man drar hjem fra kurset skal man måle INR hjemme daglig og kontrollere INR på laboratorium ukentlig. Lege eller bioingeniør doserer Marevan.

Etter ca 14 dager kommer man tilbake til kursdag 2 der man har fokus på doseringsprinsipper og  erfaringsutveksling. Etter denne kursdagen skal man måle INR hjemme ukentlig og hver 3. uke på laboratorium. Man skal selv foreslå dosering av Marevan, men lege/bioingeniør skal godkjenne dose. Dette fortsetter man med i 10 uker før man går over til å doserer selv.

Ca 20 uker etter kursstart avsluttes kursrekken med en tredje kursdag som har en avsluttende prøve.

Praktisk informasjon

Kurset består av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

På kurset lærer man egenmåling av INR og dosering av Marevan gjennom både individuell veiledning og opplæring i gruppe. Gjennom å møte erfarne fagfolk fra sykehuset og å dele erfaringer med andre kursdeltagere skal man etterhvert få kunnskaper og erfaringer som gjør en i stand til å dosere Marevan selv.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels

2. Thon Hotels

3. Nordic Choice Hotels.

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer etterhvert

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Helsenorge

Helsebiblioteket

CoaguChek

NOKLUS

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret


Fant du det du lette etter?