Morbus crohn og ulcerøs kolitt - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har morbus crohn eller ulcerøs kolitt.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta på kurset. I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Pårørende oppfordres til å delta.

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Vesterålen, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Fysisk aktivitet og sykdom. Utfordringer i dagliglivet. Brukererfaring.

På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

Målgruppe

Kurset er for deg som har Ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn og en av dine pårørende.


Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum.

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Helse Norge

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Helsebiblioteket

NORILCO

IBD-app for smarttelefon:

 https://www.ibd.as/ibd-app/

Filmer om morbus Crohn og ulcerøs kolitt:
https://www.youtube.com/watch?v=zVQsw5-G5ek&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=Tsl67jqVUE4&feature=youtu.be

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?