HELSENORGE

Morbus crohn og ulcerøs kolitt - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har morbus crohn eller ulcerøs kolitt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta på kurset. I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Pårørende oppfordres til å delta.

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Vesterålen, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.
Her er lenke til E-læringskurset

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Fysisk aktivitet og sykdom. Utfordringer i dagliglivet. Brukererfaring.

På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.


Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum.

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Overnatting

For informasjon om og bestilling av rom ved pasienthotellet i Bodø:

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels
2. Thon Hotels
3. Nordic Choice Hotels. 

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus


Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Helse Norge

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Helsebiblioteket

NORILCO

IBD-app for smarttelefon:

 https://www.ibd.as/ibd-app/

Filmer om morbus Crohn og ulcerøs kolitt:
https://www.youtube.com/watch?v=zVQsw5-G5ek&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=Tsl67jqVUE4&feature=youtu.be

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?