HELSENORGE

Starthjelpkurs - Bodø

Tre dagers kurs for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

De aller fleste vil få tilbud om dette kurset i forbindelse med innleggelse på en av enhetene i kvinne/barn klinikken.

For henvisning utenfra sendes denne elektronisk (EPJ)  eller per post til; Barnehabiliteringen, Kvinne/barn klinikken, Boks 1480, Nordlandssykehuset, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Temaer vi gjennomgår: Familien i fokus,foreldrerollen, parforhold og systemene rundt, og barnets utvikling og trivsel. Du vil også få Info om rettigheter og kommunale tjenester, En mors erfaring fra møter med "systemene", erfaring med å være søsken, samspill med barnet, språkutvikling og alternativ kommunikasjon, og presentasjon av ulike interesseorganisasjoner.


Praktisk informasjon

Dette er et tredager kurs for foreldre. Dersom du er alene om omsorgen eller om begge foreldre ikke kan delta, er det mulig å ta med en person som står barnet nært. Ta kontakt om du ikke får ordnet barnepass.

Kurset er gratis for foreldre. Foreldre som er i arbeid får fri med lønn, dette gjelder også selvstendig næringsdrivende (opplæringspenger).

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels
2. Thon Hotels
3. Nordic Choice Hotels. 

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus


Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring


Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for utskrift

Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk forbund for utviklingshemmede

Ups & Downs Nordland

Valnesfjord Helsesportsenter

Norges Idrettsforbund

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret


Fant du det du lette etter?