HELSENORGE

Yrkesaktive høreapparatbrukere - Bodø

Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

På dette kurset ønsker vi å gi deg kunnskap om hørselshemming og muligheter for hjelp og tilrettelegging på arbeidsplassen. Målet er å øke opplevelsen av trygghet, kontroll og mestring i hverdagen på jobb.

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Øret, hørsel og lyd. Brukererfaring fra å være hørselshemmet og yrkesaktiv. Audiogram, lyttestrategier og mestringsstrategier. Høreapparater, muligheter og begrensninger. Gruppesamtaler. Muligheter og hjelpemidler i arbeidslivet. Fysisk aktivitet, avspenning og balansetrening. Følelsesmessige reaksjoner på hørselsnedsettelse.

Praktisk informasjon

Kurset består av totalt 3 dager. Vi starter med 2 sammenhengende kursdager, kursdag nummer 3 kommer ca 6 uker senere. Det vil bli utlevert en hjemmeoppgave mellom kursdag 2 og 3.

Vi har plass til 16 deltagere totalt.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Dersom du har vedtak på tolketjeneste må du selv bestille tolk til kurset i god tid. Bestilles hos NAV Tolketjeneste på tlf 951 86 417. For mer informasjon, se deres nettsider i lenken under. 

Tolkebestilling

Dersom du har behov for tolk, men ikke har vedtak på dette, må du gi beskjed til kursleder i god tid før kurset. Se kontaktinfo lenger opp på siden.

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:
Zefyr hotell

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels

2. Thon Hotels

3. Nordic Choice Hotels.

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus


Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Brosjyre Yrkesaktive høreapparatbrukere Feb-19.pdf

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

Tinnitus

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?