Narkose - generell anestesi

Akuttmedisinsk klinikk

Når man skal gjennomgå operasjoner eller undersøkelser hender det at man har behov for narkose (generell anestesi). Når man er i narkose får man medikamenter som gjør at man sover og ikke føler smerte under operasjon/ undersøkelsen.

Innledning

Narkose (generell anestesi) gjennomføres mange ganger daglig på sykehusene i Nordlandssykehuset og i landet for øvrig. Narkose er ofte nødvendig for at man skal kunne gjennomføre operasjoner og smertefulle/ ubehagelige undersøkelser.

Henvisning og vurdering

I de aller fleste tilfeller trenger man ikke egen henvisning fra fastlege for narkosen. Legen som skal operere (kirurgen) bestiller dette internt på sykehuset. Man får da ofte snakke med en anestesisykepleier eller anestesilege i god tid før operasjonen.  I noen tilfeller vil anestesisykepleieren/ -legen bestille flere undersøkelser før man får komme til operasjon.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Før man kan legges i narkose må man være fastende. Man skal ikke spise, drikke, røyke eller snuse fra midnatt dagen før operasjon (absolutt minimum fastetid er 6 timer). Faste medisiner som man skal ta på morgenen, kan man svelge ned med et halvt glass vann. Har du spørsmål om hvilke medisiner du kan ta/ ikke skal ta, ta kontakt med sykehuset og avdelingen du skal legges inn på i god tid.
I noen tilfeller skal man ikke opereres før noe ut på dagen, da hender det at man kan få en lett frokost. Dette får du beskjed om på avdelingen din.

2. Under

Når du kommer på operasjonsavdelingen, får du først puste reint surstoff på en maske. Anestesisykepleier-/ lege gir deg deretter sovemedisiner intravenøst (dvs rett inn i blodet). Dette kan svi litt av og til, men svien er helt ufarlig og borte når du våkner. Deretter sovner du, og anesteipersonellet blir hos deg under hele operasjonen og overvåker kontinuerlig hjerte og lungefunksjon og passer på at du får de legemidlene du skal ha under operasjonen. Etter at operasjonen er ferdig, slutter man å gi sovemedisiner (anestesimidler) og du våkner opp. 

3. Etter

Etter narkosen kjøres du til oppvåkning enten ved intensiven i 8. etasje (B8) eller oppvåkning i K-fløy 2. etasje.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.