Barneklinikken

Skoliose hos barn, Bodø

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Det finnes flere ulike typer skoliose. Behandlingen for barn avhenger av typen skoliose og alvorlighetsgraden.

Innledning

Store skjevheter i ryggen påvirker både utviklingen og funksjonen av hjerte, lunger og brystkassen.

Behandling av barneskoliose har derfor som mål å kontrollere skjevheten i ryggen. Da kan barnets rygg vokse videre, og hjerte og lunger kan utvikle seg normalt. Barneskoliose er en utfordrende tilstand å behandle, men uten behandling kan barnets helse bli betydelig redusert.

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om skjevhet i ryggen kan egen lege kontaktes. Barn under 10 år som har fått diagnostisert skjevhet i ryggen skal henvises til vurdering ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Dette sykehuset har nasjonal behandlingstjeneste for dette.

Videre oppfølging og behandling skjer i utgangspunktet ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Enkelte pasienter kan i samråd med Rikshospitalet følges opp ved eget sykehus.

Henvisninger til Oslo universitetssykehus sendes til henvisningsmottaket

Vi oppfordrer til å leve familie- og hverdagslivet så normalt som mulig i ventetiden frem til henvisningen er behandlet og barnet har fått time til vurdering og behandling på sykehuset.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Sykehuset vil bruke tid på å forberede familien på de ulike behandlingene og tiden framover. Barnet kan få se en spesiallaget film og/eller se i en billedperm om et barn som skal opereres, hvis dette blir aktuelt. Det blir også mulig med tilgang på lekerom, en egen "legekoffert", og dokke til å leke med. Hvis det er relevant kan barnet også få se ekte sykehusutstyr som de selv skal bruke i behandlingen.

Barnet blir kalt inn til undersøkelse hos lege som er spesialist i barneskoliose. Det blir tatt røntgenundersøkelse av ryggen, som gjennomføres stående eller sittende.

I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med CT eller MR -undersøkelse. Behovet for disse undersøkelsene blir vurdert av spesialist på sykehuset.

CT av barn , Bodø

MR-undersøkelse av barn

Behandling

Behov for videre oppfølging og behandling blir vurdert på bakgrunn av funn på røntgenundersøkelsen, og eventuelt CT og MR -undersøkelsene. Plan for videre oppfølging, og eventuelt behandling, blir lagt på den første konsultasjonen på sykehuset.

Observasjon/kontroll på sykehus

Har barnet en mindre skjevhet i ryggen vil det følges med på barnets utvikling uten annen behandling. Dette innebærer regelmessig oppfølging hos spesialist og røntgenundersøkelse for å vurdere forandringer i ryggskjevheten.

Hvis observasjoner og kontroller tyder på at en må gjøre noe mer med skoliosen, finnes det flere behandlingsmetoder:

Les mer om Skoliose hos barn – gipsbehandling, Bodø

Skoliose hos barn – gipsbehandling, Bodø

Ryggskjevhet hos barn under fire år vil for mange bli bedre uten behandling, sannsynligvis hos cirka 50 prosent. Noen skolioser er imidlertid så store at de må behandles.

Gipsbehandling er den mest aktuelle behandlingen for de små barna, de under 4 år. Det finnes imidlertid tilstander hvor korsett eller en observasjon samlet sett vil være et bedre alternativ.

Gipsbehandling. Foto: Oslo universitetssykehus

 1. Før

  Barnet og foresatte må regne med at det å få lagt på gipsen kan ta 2 - 3 dager.

  Vanligvis kommer dere inn dagen før gipsen skal legges på. Dere møter opp på sykehuset etter avtale, og blir tatt imot av sykepleier eller hjelpepleier på sengeposten. De vil ha en innkomstsamtale med dere, hvor barnets behov vil bli kartlagt og dere vil få praktisk informasjon om oppholdet.

  Barnet vil bli veid og målt og det blir gjort undersøkelser som for eksempel røntgen, dersom dette er nødvendig. Dere vil også møte anestesilege, kirurg og fysioterapeut i løpet av dagen.

  Faste

  Gipsen legges på mens barnet er i narkose. Derfor må barnet faste i forkant. Det betyr at barnet ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops. Magesekken til barnet må være tom for at ikke mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen.

  Med mindre annet er avtalt gjelder følgende: Barnet kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt) inntil 1 time før operasjon. Barnet kan få morsmelk/-erstatning inntil 4 timer før operasjon. Barnet skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 timer før gipsingen.

 2. Under

  Vanligvis blir de yngste barna fulgt til operasjonssalen for gipsing fra kl 08:00 om morgenen. Dere vil få beskjed om tidspunkt for narkosen så fort operasjonsprogrammet er klart. En foresatt får følge barnet opp til operasjonsstuen og vil kunne være hos barnet til det har fått narkose. En fra sengeposten vil følge dere.

  Ved gipsbehandling strekkes ryggsøylen til barnet slik at skoliosekurven reduseres. Overkroppen gipses i denne stillingen mens barnet er i narkose. Målet med dette er reduksjon av skoliosen samtidig som man forsøker å hindre videre forverring.

  Gipsen legges vanligvis fra hoftekammen til under armhulene. Gipsen lages med et hull til magen for å sikre at barnet kan puste uhindret. For noen barn er det også være aktuelt å lage et hull i gipsen på ryggsiden for å hjelpe ytterligere til med å redusere skoliosen.

  Gipsen fôres med vatt mot barnets kropp for å hindre sårdannelse og sikre jevnt trykk mot brystkassen.

  Når barnet er ferdig behandlet blir det flyttet fra operasjonsstuen til postoperativ avdeling for oppvåkning. En pårørende får komme opp til barnet og være tilstede til barnet våkner. Deretter blir barnet overført tilbake på sengeposten, og det er vanligvis en sykepleier som henter dere.

  På sengeposten skal barnet få tid til å hente seg inn etter narkosen. Barnet skal få mat og drikke om det ønsker det. Gipsen vil bli sjekket for å se om den må klippes/tilpasses, spesielt under armer og ved hoftekammene.

  Dere får informasjon om hvordan dere skal forholde dere til sikring i bilsete med gipsen. I tilegg vil dere vil bli gjort oppmerksomme på mulig ubehag for barnet og eventuell sårdannelser hvis gipsen gnager.

  Legen vil komme innom dere i løpet av dagen og gi dere beskjed om når dere får reise hjem. Ved utreise vil dere få med nødvendige papirer, som for eksempel informasjon om pleiepenger og beskjed om neste kontroll/innleggelse.

 3. Etter

  Så lenge barnet har gips kan det ikke dusje eller bade.

  Sårdannelse og ubehag under armene og på hoftekammene er en kjent komplikasjon som foreldrene må være observante på.

  Barnet og foresatte kalles inn til oppfølging. Gipsen skiftes hver 2. til 4. måned avhengig av barnets alder og effekt av behandlingen. Gipsbehandlingen vil vare frem til skoliosen er redusert nok til at barnet kan gå over til annen behandling, som vanligvis er korsett.

  Gipsbehandling av skoliose vil for noen barn rette ut skoliosen, for andre vil det være et middel for å utsette operasjon, til barnet blir større.

  Skole og barnehage

  Noen barn blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. Da er det viktig å sjekke ut tilbudet på sykehuset der du er, om det finnes sykehusskole eller en pedagog som kan følge opp barnet.

Vær oppmerksom

Det er ingen fare forbundet med gipsing, men noen får sår og ubehag, som beskrevet over.

Gå til Skoliose hos barn – gipsbehandling

Les mer om Skoliose hos barn - korsettbehandling, Bodø

Skoliose hos barn - korsettbehandling, Bodø

Ved moderat ryggskjevhet kan det være aktuelt med korsettbehandling av ryggen.

Hos noen barn kan korsettbehandling hindre forverring av ryggskjevheten, mens hos andre er målet med korsett å gi støtte og stabilitet til ryggen.

Illustrasjonsfoto fysioterapi av barn med skoliose. Foto: Oslo universitetssykehus/Shutterstock

 1. Før

  En ortopediingeniør tar mål av barnet og tilpasser korsettet i samarbeid med lege. Barnet må komme tilbake to uker senere for videre tilpassing på dagtid i fire dager. Barn som kommer langveis fra får overnatte sammen med forelder på pasienthotellet. Fysioterapeut vil informere om aktivitet ved bruk av korsett.

 2. Under

  Det er vanlig at korsettet er litt ubehagelig i starten til man er vant med å bruke det. Noen barn kan oppleve ubehag etter måltider, dette er vanligvis den første perioden etter oppstart med korsett.

 3. Etter

  Det er vanlig at korsettet er litt ubehagelig i starten til man er vant med å bruke det, og noen barn opplever ubehag etter måltider. Dette er vanligvis den første perioden etter oppstart med korsett.

  Pasienten må vanligvis til regelmessige røntgenundersøkelser og kontroll. Ved korsettbruk er det vanlig med kontroll hos lege med røntgenundersøkelse hver 6. måned. I forkant av kontrollene er det viktig at barnet tar korsettet sitt av kvelden før og sover uten slik at ryggskjevheten kan måles riktig uten korsett.

  Fysioterapeuten informerer om aktivitet ved bruk av korsett. Det er et eget opplegg for barn med fysioterapiøvelser ved korsettbruk:

  Skole og barnehage

  Noen barn blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. Da er det viktig å sjekke ut tilbudet på sykehuset der du er, om det finnes sykehusskole eller en pedagog som kan følge opp barnet.

Vær oppmerksom

Det er ingen fare forbundet med å bruke korsett, men det kan medføre noe ubehag, som beskrevet over.

Gå til Skoliose hos barn - korsettbehandling

Oppfølging

Observasjon av barneskolioser innebærer regelmessige kontroller hos lege med røntgenundersøkelse. Hyppigheten av kontrollene avgjøres av lege på sykehuset.

Oppfølging av barneskolioser er langvarig, og det ofte er behov for regelmessige kontroller og/eller behandling gjennom hele oppveksten frem til barnet er ferdig utvokst.

Oppfølging av barn med skoliose varierer noe ut fra om det er aktuelt med gipsbehandling, korsettbehandling eller operasjon. Se det enkelte punkt under "behandling" for mer detaljert informasjon om oppfølging.

Skole og barnehage

Noen barn blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. Da er det viktig å sjekke ut tilbudet på sykehuset der du er, om det finnes sykehusskole eller en pedagog som kan følge opp barnet.

Faresignaler

Vær oppmerksom på faresignaler og ubehag listet opp under det enkelte behandlingsalternativet.

Kontaktinformasjon

Oversiktskart og parkering

Parkeringen i Bodø sentrum er avgiftsbelagt i disse tidsrommene: 

 • Mandag-fredag: kl. 08.00–17.00
 • Lørdag. kl. 08.00–15.00
 • Søndag: gratis

Parkering kan også foretas med EasyPark-appen, kode 8149.

Klikk på kartet for mer detaljert informasjon.

Kart over bygg og parkering

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.​

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Sykehuskart, Bodø sentrum

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei​​​

Praktisk informasjon

Apotek

Du finner Sykehusapoteket i fløy G, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 


Åpningstider: 

Mandag-fredag: 08:00-16:00.
Helger og helligdager: Stengt.

Telefon 77 78 19 00

Biblioteket

Biblioteket har plassering i fløy H01, samlokalisert med Lærings- og mestringssenteret.

Biblioteket er betjent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00​.
 
Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset litteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-PC.
 
Kontaktinformasjon:  somatikkbibliotek@nlsh.no

Bilde, video og lydopptak

​Pasienter og pårørende som skal filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Er det ikke samtykke, kan du heller ikke publisere det på sosiale medier. 


Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  


PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

Dine rettigheter

Egenandel

Frisør

Nordlandssykehuset Bodø har egen frisør lokalisert i N-fløya, ikke langt fra Apoteket. Ta til venstre ved informasjonsskranken.

Åpningstider:
 • Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08:00-16.00 
 • Tirsdag: 10:00-18:00 

Gaver/donasjoner

Ønsker du å gi en gave eller donasjon til en klinikk eller avdeling? Les mer om hvordan dette kan gjøres​​​​

Kantine (Kafé Panorama)

Panorama kafè er i 9. etasje og tilbyr blant annet salatbar, baguetter, suppe, kaker og varm/kald drikke. Vi tør påstå at du finner byens beste lunsjutsikt her!

Åpningstider:

 • Mandag-fredag: 08.30-17.00
 • Lørdag-søndag: stengt

 Besøk vår egen Facebook-side for dagens meny

Kiosk

Narvesen ligger i 1. etasje, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 

Åpningstider: 

 • Mandag-fredag: 07.00-21.00
 • Lørdag: 09.00-20.00
 • Søndag: 10.00-20.00

Prest

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Nordlandssykehuset i Bodø sentrum og Rønvik har to prester tilgjengelig som står til disposisjon som et fortrolig menneske å snakke med enten du er pasient, pårørende eller personell. Prestene har taushetsplikt.

Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30. 
Tlf. 75 53 40 00


Røyking

​​Det er satt opp en røykebu på parkeringsplassen ved hovedinngangen. Ut over dette er det ikke tillatt å røyke på sykehusets område.

Trådløst nettverk

Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på. 

Zefyr hotell, pasienthotell

Zefyr hotell er lokalisert ved sykehuset i sentrum og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: 

Les mer og se bilder fra Zefyr hotel

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.

Fant du det du lette etter?