Regionalbedøvelse / Akuttmedisinsk klinikk

Spinal- og epidural bedøvelse

Ikke alle typer operasjoner krever narkose (generell anestesi). I mange tilfeller kan man bedøve deler av kroppen. Dette kan gjøres med spinalbedøvelse eller epiduralbedøvelse (eller en kombinasjon av begge).

Innledning

Ryggmargen strekker seg nedover i ryggmargskanalen og sender nervegrener til hele kroppen. Det er derfor mulig å bedøve disse nervene på ulike nivåer, alt etter hvor man ønsker å bedøve. Epiduralbedøvelse kan man gi kontinuerlig via et tynt kateter som innlegges inn mot nervene i ryggen. Spinalbedøvelse gis somregel som en enkel injeksjon, men man kan og benytte et kateter hvis man ønsker å gi bedøvelsen over lengre tid.

Henvisning og vurdering

I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt at fastlegen henviser deg for spinal- eller epiduralbedøvelse. Det vil somregel være i tilfeller hvor man har alvorlig kreftsykdom som er i livets sluttfase, der man ikke kommer i mål med annen smertebehandling. Henvisningen skal da i utgangspunktet gå til palliativt team/ kreftavdelingen.

Før

For pasienter som skal til operasjon, forberedes disse som alle andre operasjonspasienter. Anestesilegen bestemmer hvilken type bedøvelse som skal gis i samråd med kirurgen. 
For fødende som skal ha epiduralbedøvelse, bestemmes dette av jordmor og obstetriker i samråd med anestesilege. Den fødende vil da få anlagt venflon og målt blodtrykk før man går i gang med prosedyren
For andre pasienter som av ulike grunner har behov for epidural eller spinalbedøvelse, vil forberedelsene avhenge av situasjonen til den enkelte pasient.

Under

Hvis du skal få epiduralbedøvelse eller spinalbedøvelse vil anestesilegen be deg sitte eller ligge på siden, slik at hun/ han får tilgang til ryggen din. Etter å ha vasket sterilt og dekt opp får du lokalbedøvelse i huden og deretter legges epidural kateteret/ spinalkateteret. I de fleste tilfeller har man ikke behov for lokalbedøvelse for spinalbedøvelse uten kateter.

Alt etter hvor teknisk vanskelig det er, tar epidural-/ spinalbedøvelse alt fra 5 til 45 minutter.

Etter

Spinalbedøvelsen varer noen timer, for så å gradvis gå tilbake. Epiduralbedøvelse kan man ha over flere dager hvis det skulle være nødvendig. Spinalbedøvelse med kateter kan og gis over lengre tid. Når man er ferdig med epiduralbedøvelsen fjernes kateteret ved at man drar det ut og setter på en plasterlapp. Man kan ikke kjøre bil før dagen etter spinalbedøvelse eller epiduralbedøvelse.

Vær oppmerksom

Spinalbedøvelse og epiduralbedøvelse er trygge bedøvelsesformer. Dessverre vil det alltid kunne tilkomme komplikasjoner, men det er veldig sjeldent. Den vanligste komplikasjonen er smerter i ryggen etter stikk, dette går som regel over med tiden og trenger ikke behandling. I noen tilfeller kan man få spinalhodepine, det er en sterk hodepine som bedres av at man legger seg ned. I de aller fleste tilfellene går dette over etter noen dager og trenger ikke annen behandling enn godt med drikke og hodepinetabletter. I noen tilfeller vil hodepinen være så invalidiserende at legene vil velge å legge en såkalt «blodlapp», dette gjøres kun på sykehuset av anestesileger. I svært sjeldne tilfeller kan man få infeksjon etter epidural eller spinalbedøvelse. Det er svært alvorlige tilstander som krever sykehusbehandling.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?