Trakeostomi

Akuttmedisinsk klinikk

Trakeostomi er en åpning på halsen fra hudnivå inn til luftrøret (trachea). I denne kanalen plasseres et rør (kanyle) som du puster igjennom. Alvorlig lungesvikt med behov for langvarig respiratorbehandling (pustemaskin), tranghet i svelg, strupe eller luftrør på grunn av svulster, betennelser eller medfødte misdsannelser kan medføre behov for trakeostomi.

Les mer om Trakestomi
Informasjon fra helsenorge.no

Trakestomi

Når man gjør en trakeostomi lages en åpning fra halsen og man setter inn en kanyle i luftrøret. Man puster da gjennom denne kanylen i stedet for gjennom munn og nese.

​​​En trakeostomi gjøres for å lage en ny pustevei/luftvei. Åpningen på halsen kalles trakeostoma (trakea=luftrør, stoma=åpning).

Når man er trakeostomert, går ikke luften forbi stemmebåndene og de vil da ikke kunne vibrere. Man vil derfor ikke kunne snakke på normal måte. For å kunne snakke må man holde for kanyleåpningen med en finger eller bruke taleventil på kanylen.

Hos noen blir dette en permanent pustevei/luftvei og hos andre kan det være midlertidig. 

Årsaker til at man gjør en trakeostomi

​Det kan være flere årsaker til at man får satt inn en kanyle i luftrøret.

  • Øvre luftvei står i fare for å bli for trang etter en operasjon

  • Lammelser av stemmebånd

  • Komplikasjoner i forbindelse med eller etter strålebehandling

  • Man trenger pustehjelp i form av respirator

  • Infeksjon

  • Annet  

Les mer om Trakestomi - kunstig åpning i luftrøret (helsenorge.no)

Innledning

I sjeldne tilfeller er det nødvendig å gjøre en trakeostomi  akutt. Dette er en nødprosedyre som alle anestesileger trener på regelmessig. Trakeotomien er da en livreddende prosedyre som gjøres fordi  legene ikke klarer å etablere fri luftvei på annen måte, f.eks. ved store ansiktsskader.

1. Før

Trakeotomien gjøres så å si alltid  i narkose (generell anestesi).

2. Under

De langt fleste trakeotomiene ved NLSH Bodø gjøres av anestesileger på intensiv avdeling, med såkalt perkutan («gjennom huden») teknikk. I noen få tilfeller velger man å gjøre dette kirurgisk, da er det øre-nese-halselgene som gjør det.

3. Etter

Kontakt