Trakeostomi

Akuttmedisinsk klinikk

Noen pasienter får alvorlig lungesvikt og har behov for langvarig respiratorbehadnling (pustemaskin). Av og til vil behandlingen være av en slik karakter at man velger å lage et pustehull på halsen til pasienten. Selve prosedyren å lage hullet kalles trakeotomi (lage hull på pusterøret), hullet kalles et stoma og derfor kaller man det i ettertid trakestomi. 

Les mer om Trakestomi
Informasjon fra helsenorge.no

Trakestomi

Når man gjør en trakeostomi lages en åpning fra halsen og man setter inn en kanyle i luftrøret. Man puster da gjennom denne kanylen i stedet for gjennom munn og nese.

​​​En trakeostomi gjøres for å lage en ny pustevei/luftvei. Åpningen på halsen kalles trakeostoma (trakea=luftrør, stoma=åpning).

Når man er trakeostomert, går ikke luften forbi stemmebåndene og de vil da ikke kunne vibrere. Man vil derfor ikke kunne snakke på normal måte. For å kunne snakke må man holde for kanyleåpningen med en finger eller bruke taleventil på kanylen.

Hos noen blir dette en permanent pustevei/luftvei og hos andre kan det være midlertidig. 

Årsaker til at man gjør en trakeostomi

​Det kan være flere årsaker til at man får satt inn en kanyle i luftrøret.

  • Øvre luftvei står i fare for å bli for trang etter en operasjon

  • Lammelser av stemmebånd

  • Komplikasjoner i forbindelse med eller etter strålebehandling

  • Man trenger pustehjelp i form av respirator

  • Infeksjon

  • Annet  

Les mer om Trakestomi - kunstig åpning i luftrøret (helsenorge.no)

Innledning

Gjennom pustehullet på halsen legger man et kort pusterør, som man kaller en kanyle. Til dette kobles pustemaskinen. Etter hvert som pasienten blir bedre kan man ta bort pustemaskinen og pasienten puster selv gjennom kanylen en periode før man fjerner denne. Da vil stomaet (hullet) lukke seg av seg selv etter hvert og det dannes et lite arr på halsen.
I sjeldne tilfeller er det nødvendig å gjøre dette akutt, og dette er da en nødprosedyre som alle anestesileger trener regelmessig på. Trakeotomien er da en livreddende prosedyre som gjøres fordi man ikke klarer å etablere fri luftvei på annen måte, f.eks. ved store ansiktsskader.

1. Før

Trakeotomien gjøres med pasienten i narkose (generell anestesi), i tillegg gis det lokalbedøvelse.

2. Under

De langt fleste trakeotomiene ved NLSH Bodø gjøres av anestesileger på intensiv avdeling, med såkalt perkutan («gjennom huden») teknikk. I noen få tilfeller velger man å gjøre dette kirurgisk, da er det øre-nese-halselgene som gjør det.

3. Etter

Kontakt