Trakeostomi

Akuttmedisinsk klinikk

Trakeostomi er en åpning på halsen fra hudnivå inn til luftrøret (trachea). I denne kanalen plasseres et rør (kanyle) som du puster igjennom. Alvorlig lungesvikt med behov for langvarig respiratorbehandling (pustemaskin), tranghet i svelg, strupe eller luftrør på grunn av svulster, betennelser eller medfødte misdsannelser kan medføre behov for trakeostomi.

Innledning

I sjeldne tilfeller er det nødvendig å gjøre en trakeostomi  akutt. Dette er en nødprosedyre som alle anestesileger trener på regelmessig. Trakeostomien er da en livreddende prosedyre som gjøres fordi  legene ikke klarer å etablere fri luftvei på annen måte, f.eks. ved store ansiktsskader.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Trakeostomien gjøres så å si alltid  i narkose (generell anestesi).

Under

De langt fleste trakeotomiene ved NLSH Bodø gjøres av anestesileger på intensiv avdeling, med såkalt perkutan («gjennom huden») teknikk. I noen få tilfeller velger man å gjøre dette kirurgisk, da er det øre-nese-halselgene som gjør det.

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?