Ultralyd av gravide

Rutine ultralyd er en undersøkelse som tilbys alle gravide rundt uke 18 i svangerskapet.