Barneklinikken

Vannhode (hydrocefalus) hos barn

Ved mistanke om hydrocefalus, måles hjernetrykket og hjernetrykksbølgen din gjennom et døgn. Bekreftes det at du har hydrocefalus, blir du tilbudt anleggelse av shunt. Dette gjøres ofte under det samme sykehusoppholdet.

Innledning

Behandling med shuntoperasjon gjennomføres fordi vansker med sirkulasjonen og/eller oppsugingen av hjerne-/ryggmargsvæsken (cerebrospinalvæsken - CSF) gir deg alvorlige til livstruende symptomer. Ved å få hjelp med drenasje av CSF blir du symptomfri.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Utredning for hydrocefalus

Det opereres inn en trykkmåler som plasseres i hjernevevet i pannelappen. Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse, ved at det bores et lite hull i kraniet hvor en tynn, liten trykkmåler føres 1-2 cm inn i hjernevevet. Etter at hudsnittet er sydd igjen ligger du på en overvåkningsstue til neste dag, mens hjernetrykket og hjernetrykksbølgen registreres kontinuerlig.

Undersøkelsen kan suppleres ved å drenere ut ca 10 ml hjernevæske pr time gjennom et rør i ryggen, eller ved at det settes inn kunstig hjernevæske gjennom røret i ryggen.

Under

Behandling av hydrocefalus

I en del tilfeller holder det med å lage en ny drenasjevei fra ett av hulrommene i hjernen og til forsiden av hjernestammen.

Operasjonen gjøres i narkose. Det bores et lite hull i kraniet og gjennom dette føres et rør ned til det aktuelle hulrommet. Gjennom røret føres så små instrumenter som styres via bilder på en skjerm. Med kikkehulls-teknikk lages en liten åpning fra hulrommet og ned foran hjernestammen. Du vekkes så fort operasjonen er ferdig.

Den vanligste operasjonen er å anlegge et rørsytem fra ett av hulrommene i hjernen og ned til bukhulen. Operasjonen gjøres i narkose. Det bores et lite hull i kraniet i panneregionen og et tynt rør føres inn til et av hulrommene i hjernen.

Via en kopling med en regulerbar motstand føres så hjernevæsken videre gjennom et nytt rør som anlegges under huden fra hodet og ned til bukhulen. Du vekkes igjen så snart operasjonen er over. Den regulerbare motstanden i systemet gjør at mengde drenert hjernevæske kan endres etter ønske.

Gjør det vondt?

Det er forbundet med lite smerte å få operert inn en trykkmåler eller å få laget en åpning fra ett av hulrommene og ned til forsiden av hjernestammen. Ved vanlig shuntkirurgi er hovedplagene smerter i buken de første dagene etter operasjonen.

Etter

Du skal holde sengen de første timene etter shuntoperasjonen. Du kan reise hjem eller til annet sykehus 1-2 dager etter inngrepet.

Hjemme igjen

Du kan være symptomfrie kort tid etter operasjonen, og du kan raskt leve som før operasjonen.

Oppfølging

  • Ved hydrocefalus uten bakenforliggende årsak kontrolleres du ved nevrologisk avdeling på ditt lokale sykehus.
  • Ved symptomer på ikke-fungerende shunt tas du inn til Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
  • Ved hydrocefalus sekundært til annen nevrokirurgisk sykdom (aneurysmblødning, hjerneblødning, svulst) kontrolleres pasientene ved denne avdelingen.

Vær oppmerksom

Det er et begrenset ubehag etter operasjonen. Omtrent 5% av pasientene får infeksjon i shuntsystemet sitt. De må da ofte opereres på nytt.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.​

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?