Vedolizumabbehandling

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal behandles med vedolizumab.