HELSENORGE

Bestillinger til radiologiske undersøkelser må sendes som rekvisisjon, ikke som henvisning

For å sikre at bestillinger til radiologiske avdelinger og BDS mottas korrekt i sykehusets røntgensystem, anbefaler vi at dere bruker DIPS Interactor for rekvirering til radiologi og nukleærmedisin.   

To radiologer smiler og peker på skjerm

Re​​kvirering av røntgentjenester med DIPS Interactor gjøres slik:

  • Gå inn i DIPS Interactor.
  • Huk av for at du vil rekvirere en radiologisk undersøkelse.
  • Det regionale tilbudet ved sykehusene i Helse Nord blir da synlig til venstre.
  • Velg den eller de tjenester du ønsker å bestille. Dersom det er trippel diagnostikk, velges MG Mammografi bil. BDS følger opp med ultralyd og biopsi ved funn som tilsier behov for dette.
  • ​Velg deretter hvor undersøkelsen skal utføres.
  • Når felt for klinisk opplysninger er fylt ut sendes den til sykehuset ed å trykke på pilen for «Send til sykehus».
Printscreen av et program på PC


Meldingstypen «den gode henvisning» Henvisning ny tilstand skal IKKE benyttes til rekvirering til røntgen. 


Dersom det noen spørsmål eller kommentarer: ERL@helse-nord.no