HELSENORGE

Flere kurs for pasienter med artrose

Utover våren arrangeres det artrosekurs for pasienter med artrose i hofte og kne. – Dessverre er det en del henvisninger som ikke kommer til riktig plass, når pasientene henvises til kurs av sine fastleger.

Tre voksne menn står å ser i kamera

Brukerrepresentant Edgar Wammervold og fysioterapeutene Trond Haave og Sigurd Sivertsen ved Nordlandssykehuset. (Foto: Lærings- og mestringssenteret)

Det sier fysioterapeut Trond Haave ved Nordlandssykehuset.

- Fastlegene kan bli flinkere til å bruke riktig henvisningsadresse som ligger i kursomtalen på våre nettsider, sier Haave. 

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til tjenestetypen "Fysioterapi" og merkes med tittelen "Artroseskole". 


- Kursarrangørene mottar også en del henvisninger av pasienter som ikke innfrir kriteriene eller er aktuelle for dette tilbudet. Tilbudet er primært rettet mot pasienter som har artrose i en tidlig fase, sier spesialfysioterapeut Sigurd Sivertsen ved Nordlandssykehuset. 

En del av de som henvises har langtkommet artrose og står allerede i operasjonskø for artrosen sin. 

Noen har artrose som en del av alvorlig komorbiditet, og for enkelte av disse kan kurs- og treningsopplegget bli for krevende i deres sammensatte sykdomsbilde, sier Sivertsen.