HELSENORGE

Ikke send dobbelhenvisninger

Nordlandssykehuset erfarer at fastleger noen ganger henviser pasienter både til spesialisthelsetjenesten og til avtalespesialist. -Dette er en uheldig praksis.

Ikke send dobbelhenvisninger
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Dette sier Lars Eirik Hansen, avdelingsleder ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon i Nordlandssykehuset.

–Pasienten møter da hos to spesialister, noe som fører til økt ventetid for andre pasienter og økte kostnader for helsetjenesten. Fastlegene må gjøre et valg for hvor pasienten skal henvises, sier han.