HELSENORGE

Informasjon om endokronologiske henvisninger

Medisinsk klinikk Bodø er pr tiden uten endokrinolog, men tar imot endokrinologiske henvisninger til vurdering hos indremedisiner. 

   

   Endokrinologi

Ved behov blir pasienter henvist videre til endokrinologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Øvrige pasienter mottar behandling i Nordlandssykehuset.

Endokrinologiske henvisninger skal adresseres til NLSH indremedisin.