HELSENORGE

Pakkeforløp hjem - livskvalitet, helse og mestring for kreftpasienter

Pakkeforløp hjem er et tilbud til alle som har eller har hatt kreft. Det skal gi trygghet og forutsigbarhet, med særlig vekt på det psykososiale.

  
   Sykepleier som triller mann i rullestol

Pakkeforløp hjem består av tre samhandlingspunkter. Punkt 1 behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose. Punkt 2 og 3 behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder og 12-18 måneder etter en kreftdiagnose. Siste samhandlingspunkt i pakkeforløp hjem er 12–18 måneder etter at pasienten har fått en kreftdiagnose.