HELSENORGE

Vi minner om fremgangsmåten for prøvetaking av Quantiferon TB

Informasjon er tilgjengelig fra Nordlandssykehusets labhåndbok.