HELSENORGE

Videokonsultasjoner – pasienter og behandlere melder om gode erfaringer

De siste årene har bruken av videokonsultasjoner økt, ved både fastlegekontor og sykehus. Nordlandssykehuset ønsker flere pasienter skal få muligheten til å bruke ordningen.

Bilde av to damer som har headset på og illustrerer en videokonsultasjon
Rådgivere ved Enhet for klinisk IKT, Kristin Alise Jakobsen og May-Anita Norø Fygle, demonstrerer videokonsultasjon.
En gjennomført spørreundersøkelse blant behandlere og pasienter som har brukt videokonsultasjon ved Nordlandssykehuset, viser at: 
  • Tilbudet blir satt stor pris på og er ansett som et sikkert og trygt helsetilbud. 
  • Den store gevinsten ligger hos pasienten som får konsultasjonen «hjem» til seg. 
  • De slipper lang og tidkrevende reiser inn til sykehuset.

Over 80 % gir nest høyest eller høyest score på alle spørsmål:
  • De er fornøyd/svært fornøyd med at de kan få videokonsultasjon. Løsningen er enkel/svært enkelt å benytte. 
  • De ønsker å benytte videokonsultasjon i fremtiden dersom konsultasjonen egner seg for video. 
Vi ønsker at fastlegene informerer pasientene om at Nordlandssykehuset har dette tilbudet. Dersom videokonsultasjon er aktuelt, ber vi om dette oppgis i henvisningen.