HELSENORGE
Nærbilde av kirurgi
Forskningsprosjekt

Pasienters opplevelser etter utblokking av kransårer (PCI)

Målet med forskningsprosjektet er å oppnå ny kunnskap om hvordan pasienter med koronar hjertesykdom opplever helsetjenesten.

Bakgrun​​n

Vi ønsker å få svar på hva som bidrar til en likeverdig og trygg helsetjeneste for pasienter som bor både nært og langt fra sykehus, og om geografiske forskjeller har innvirkning på pasienters opplevelse av og erfaring med helsetjenesten.

For å oppnå målet har vi invitert pasienter til å delta på spørreskjemaundersøkelse eller intervju. Vi håper resultatene kan bidra både til å forbedre helsetjenesten, og også til å skape pasientens helsevesen.

Forskningsprosjektet er finansiert av Helse Nord og er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge.
 

Resul​tater

Prosjektet pågår og de første resultatene vil bli klare i løpet av 2023. Mer informasjon kommer fortløpende.

Infomate​riell/kontaktpersoner​


Fant du det du lette etter?