HELSENORGE
Tegning av person som løper gjennom en knust mur

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse

Kompetansetjenesten skal utvikle, systematisere og formidle kompetanse relevant for å forebygge uførhet og trygd grunnet psykiske lidelser.Les mer om Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse

En stor andel av Norges befolkning er på uføretrygd og Norge har verdens høyeste sykefravær. Psykiske lidelser er en av de vanligste årsakene til arbeidsfravær, og den dominerende diagnose for uføretrygd før 45 års alder. Arbeid og aktivitet vil i sum være mer kurativt enn skadelig. Likevel er samarbeidet mellom arbeids- og helsesektoren for tilfeldig. 

Kompetansetjenesten har forankring i forskning, rådgivning og formidling og har i hovedsak fire virkeområder:
Bidra med formidling av kunnskap om, og utvikling av, forskning på arbeid og psykisk helse i Helse Nord. Målet er å bidra til etablering av nye strukturelle løsninger for pasientgruppen.

Bidra til nye arbeidsmåter, direkte knyttet til rollen som jobbspesialister gjennom opplæring i individuell jobbstøtte (IPS), samt veiledning og registerbaserte løsninger. 
Bidra til å utvikle og drifte regionale nettverk.​ 
Fag og metodeutvikling for innføring av IPS i norsk helsetjeneste, kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling av tjenesten.

Kompetansetjenesten i N​​​ordlands​​sykehuset

Tjenesten er direkte finansiert fra Helse Nord RHF, men Nordlandssykehuset drifter og delfinansierer tjenesten. Vi er en liten tjeneste med få fast ansatte (2,2 stilling) men 13-14 andre tilknyttet i eksternt finansierte stillinger i ulik prosenttilknytning. Ekstern forskningsfinansiering på om lag 30 millioner.

Vi er samlokalisert i et senter sammen med en Helse i arbeid-poliklinikk, og det er flere NAV-ansatte lokalisert i senteret​.

​Publika​​sjoner

2022​

​Brinchmann, B. & Mykletun, A. (2022). Sysselsetting av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(10), 932-937.

Brinchmann, B., Rinaldi, M., Sandtorv, E., Moe, C. F., McDaid, D., Killackey, E. & Mykletun, A. (2022). Are attitudes in employees of public employment service in line with the principles of individual placement and support? A questionnaire‐based survey. Social Policy & Administration, 56(4), 681-692. https://doi.org/10.1111/spol.12828

Butenko, D., Rinaldi, M., Brinchmann, B., Brandseth, O. L., Killackey, E. & Mykletun, A (2022). The personality profile of IPS employment specialists, and how it relates to job satisfaction: A longitudinal cohort study. Scandinavian Journal of Psychology, 64(1), 71-79. https://doi.org/10.1111/sjop.12864 

Butenko, D., Rinaldi, M, Brinchmann, B., Killackey, E., Johnsen, E. & Mykletun, A. (2022). Turnover of IPS employment specialists: Rates and predictors. Journal of Vocational Rehabilitation, 57(1), 23-32. https://doi.org/10.3233/JVR-221195 

Gillard, S., Barlow, S., Bremner, S., Foster, R., Gibson, S., Goldsmith, L., Healey, A., Lucock, M., Marks, J., Patel, A., Patel, S., Priebe, S., Rinaldi, M., Simpson, A., Ussher, M. & White, S. (2022). Peer support for discharge from inpatient mental health care – Authors' reply. The Lancet Psychiatry, 9(7), 542-543. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00205-X 
 
Gillard, S., Bremner, S., Patel, A., Goldsmith, L., Marks, J., Foster, R., Morshead, R., White, S., Gibson, S. L., Healey, A., Lucock, M., Patel, S., Repper, J., Rinaldi, M., Simpson, A., Ussher, M., Worner, J. & Priebe, S. (2022). Peer support for discharge from inpatient mental health care versus care as usual in England (ENRICH): a parallel, two-group, individually randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, 9(2), 125-136. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00398-9 

Lyhmann, I., Widding-Havnerås, T., Zachrisson, H. D., Bjelland, I., Chaulagain, A., Mykletun, A. & Halmøy, A. (2022). Variation in attitudes toward diagnosis and medication of ADHD: a survey among clinicians in the Norwegian child and adolescent mental health services. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-11. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02110-7 

Lystad, J., Rognli, E. B., Moen, E. Å., Brinchmann, B., Spjelkavik, Ø. & Aamodt, H. L. (2022). Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(10), 874-883. https://doi.org/10.52734/2h82w7yP 

Marks. J., Sriskandarajah, N., Aurelio, M. M., Gillard, S., Rinaldi, M., Foster, R. & Ussher, M. (2022). Experiences of peer workers and mental health service users with a peer support intervention: applying and critiquing a behaviour change techniques taxonomy. Advances in Mental Health, 20(2), 91-101. https://doi.org/10.1080/18387357.2021.2012088 

Moe, C., Borowska, M., Stenvall, B., Esp, T., Silbermann, A., Brinchmann, B. & Borg, M.(2022). Forskerskole i samarbeidsbasert forskning – et bidrag til mer likeverdig deltakelse i kunnskapsutvikling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 19(1), 40-50. https://doi.org/10.18261/tph.19.1.4 

Moe, C. F., Brinchmann, B., Borg, M., McDaid, D., Rinaldi, M., Killackey, E. & Mykletun, A. (2022). Implementing individual placement and support in Norway. From vocational rehabilitation to an employment scheme. Social Policy & Administration, 1-16. https://doi.org/10.1111/spol.12881 

Park, A.-L., Rinaldi, M., Brinchmann, B., Killackey, E., Aars, N. A. P., Mykletun, A., & McDaid, D. (2022). Economic analyses of supported employment programmes for people with mental health conditions: A systematic review. European Psychiatry, 65(1), Article e51. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.2309 

Perkins, R., Patel, R., Willett, A., Chisholm, L. & Rinaldi, M. (2022). Individual placement and support: cross-sectional study of equality of access and outcome for Black, Asian and minority ethnic communities. BJPsych Bulletin, 46(1), 10-15. https://doi.org/10.1192/bjb.2021.9 

Widding-Havneraas, T., Markussen, S., Elwert, F., Lyhmann, I., Bjelland, I., Halmøy, A., Chaulagain, A., Ystrom, E., Mykletun, A. & Zachrisson, H. E. (2022). Geographical variation in ADHD: do diagnoses reflect symptom levels?. European Child & Adolescent psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-022-01996-7   

Wittlund, S., Butenko, D., Brandseth, O. L., Brinchmann, B., Killackey, E., McDaid, D., Rinaldi, M & Mykletun, A. (2022). Impact of Covid-19 Restrictions on Individual Placement and Support Service Delivery in Northern Norway. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 1-11. https://doi.org/10.1007/s40737-022-00304-5 

Wittlund, S., Lorentzen, T., Brinchmann, B. & Mykletun, A. (2022, 30. September). Dagens tiltak for å forebygge ungt utenforskap virker ikke. Forskersonenhttps://forskersonen.no/barn-og-ungdom-ingvild-kjerkhol-kronikk/dagens-tiltak-for-a-forebygge-ungt-utenforskap-virker-ikke/2086061 

Wittlund, S., Mykletun, A. & Lorentzen, T. (2022). Disability pension dynamics in early adulthood: A two-decade longitudinal study of educational, work and welfare-state trajectories in Norway. SSM-Population Health, 17, 1-​11.  
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101062


2​021

Moe, C., Brinchmann, B., Rasmussen, L. Brandseth, O. L., McDaid, D., Killackey, E., Rinaldi, M., Borg, M. & Mykletun, A. (2021). Implementing individual placement and support (IPS): the experiences of employment specialists in the early implementation phase of IPS in Northern Norway. The IPSNOR study. BMC Psychiatry, 21, Article  632. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03644-x 

Mykletun, A., Widding-Havneraas, T., Chaulagain, A., Lyhmann, I., Bjelland, I., Halmøy, A., Elwert, F., Butterworth, P., Markussen, S., Zachrisson, H. D. & Rypdal, K. (2021). Causal modelling of variation in clinical practice and long-term outcomes of ADHD using Norwegian registry data: the ADHD controversy project. BMJ open, 11(1), e041698. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041698​

Widding-Havneraas, T., Chaulagain, A., Lyhmann, I., Zachrisson, H. D., Elwert, F., Markussen, S., McDaid, D. & Mykletun, A. (2021). Preference-based instrumental variables in health research rely on important and underreported assumptions: a systematic review. Journal of Clinical Epidemiology, 139, 269-278. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.06.006 

20​​​20

Dorrington, S., Carr, E., Stevelink, S. A., Dregan, A., Whitney, D., Durbaba, S., Ashworth, M., Mykletun, A., Broadbent, M., Madan, I., Hatch, S. & Hotopf, M. (2020). Demographic variation in fit note receipt and long-term conditions in south London. Occupational and Environmental Medicine, 77(6), 418-426. http://doi.org/10.1136/oemed-2019-106035 

Moe, C., Brinchmann, B., McDaid, D., Killackey, E., Rinaldi, M. & Mykletun, A. (2020). Approaches to implementing individual placement and support in the health and welfare sectors: a scoping review protocol. JBI Evidence Synthesis, 18(1), 170-177. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-D-19-00035 

Stewart, R., Fosså, S. D., Hotopf, M. & Mykletun, A. (2020). Extent of disease at first cancer presentation and previous anxiety and depressive symptoms: the HUNT study. The British Journal of Psychiatry, 217(2), 427-433. https://doi.org/10.1192/bjp.2019.211 

201​​9

Brinchmann, B., Widding-Havneraas, T., Modini, M., Rinaldi, M., Moe, C.F., McDaid, D. Park, A.-L., Killackey, E., Harvey, S. B. & Mykletun, A. (2019). A meta-regression of the impact of policy on the efficacy of individual placement and support. Acta Psychiatrica Scandinavica, 141(3), 206– 220. https://doi.org/10.1111/acps.13129  

Gayed, A., Bryan, B. T., LaMontagne, A. D., Milner, A., Deady, M., Calvo, R. A., Mackinnin, A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2019). A cluster randomized controlled trial to evaluate HeadCoach: an online mental health  training program for workplace managers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61(7), 545-551. https://doi.org/10.1097/jom.0000000000001597 

Gayed, A., Tan, L., LaMontagne, A. D., Milner, A., Deady, M., Milligan-Saville, J. S., Madan, I., Calvo, R. A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2019). A comparison of face-to-face and online training in improving managers' confidence to support the mental health of workers. Internet interventions, 18, Article 100258. https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100258 

20​​​18

Deady, M., Johnston, D. A., Glozier, N., Milne, D., Choi, I., Mackinnon, A., Mykletun, A., Calvo, R. A., Gayed, A., Bryant, R., Christensen, H. & Harvey, S. B. (2018). A smartphone application for treating depressive symptoms: study protocol for a randomised controlled trial. BMC psychiatry, 18(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1752-5 ​

Dorrington, S., Roberts, E., Mykletun, A., Hatch, S., Madan, I. & Hotopf, M.(2018). 
Systematic review of fit note use for workers in the UK. Occupational and environmental medicine, 75(7), 530-539. http://doi.org/10.1136/oemed-2017-104730 

Gayed, A., Bryan, B. T., Petrie, K., Deady, M., Milner, A., LaMontagne, A. D., Calvo, R. A., Mackinnin, A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2018). A protocol for the HeadCoach trial: the development and evaluation of an online mental health training program for workplace managers. BMC psychiatry, 18(1), 1-9. 
https://doi.org/10.1186/s12888-018-1603-4 

Gayed, A., LaMontagne, A. D., Milner, A., Deady, M., Calvo, R. A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2018). A new online mental health training program for workplace managers: pre-post pilot study assessing feasibility, usability, and possible effectiveness. JMIR mental health, 5(3), e10517. 
https://doi.org/10.2196/10517 

Gayed, A., Milligan-Saville, J. S., Nicholas, J., Bryan, B. T., LaMontagne, A. D., Milner, A., Madan, I., Calvo, R. A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2018). Effectiveness of training workplace managers to understand and support the mental health needs of employees: a systematic review and meta-analysis. Occupational and environmental medicine, 75(6), 462-470. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2017-104789 

Harvey, S. B., Sellahewa, D. A., Wang, M. J., Milligan-Saville, J., Bryan, B. T., Henderson, M., Hatch, S. L. & Mykletun, A. (2018). The role of job strain in understanding midlife common mental disorder: a national birth cohort study. The Lancet Psychiatry5(6), 498-506. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30137-8

Harvey, S. B., Øverland, S., Hatch, S. L., Wessely, S., Mykletun, A. & Hotopf, M. (2018). Exercise and the prevention of depression: results of the HUNT cohort study. American Journal of Psychiatry, 175(1), 28-36. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16111223 

Schofield, T. P., Kiely, K. M., Mykletun, A., Harvey, S. B., & Butterworth, P. (2018). Using longitudinal survey data to estimate mental health related transitions to a disability pension. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 60(4), e166-e172. http://dx.doi.org/10.1097/JOM.0000000000001269 

Østby, K. A., Mykletun, A. & Nilsen, W. (2018). Explaining the gender gap in sickness absence. Occupational Medicine, 68(5), 320-326. https://doi.org/10.1093/occmed/kqy062 

Østby, K. A., Mykletun, A. & Nilsen, W. (2018). Personality and long-term health-related benefits. Occupational Medicine, 68(7), 444-447. https://doi.org/10.1093/occmed/kqy092 

201​​7

Harvey, S. B., Deady, M., Wang, M. J., Mykletun, A., Butterworth, P., Christensen, H. & Mitchell, P. B. (2017). Is the prevalence of mental illness increasing in Australia? Evidence from national health surveys and administrative data, 2001–2014. Medical Journal of Australia, 206(11), 490-493. https://doi.org/10.5694/mja16.00295 

Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant, R. A., Christensen, H. & Mitchell, P. B. (2017). Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occupational and environmental medicine, 74(4), 301-310. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2016-104015 

Nilsen, W., Skipstein, A., Østby, K. A. & Mykletun, A. (2017). Examination of the double burden hypothesis—a systematic review of work–family conflict and sickness absence. European Journal of Public Health, 27(3), 465-471. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx054 

Nordhagen, H. P., Harvey, S. B., Rosvold, E. O., Bruusgaard, D., Blonk, R. & Mykletun, A.(2017). Case-specific colleague guidance for general practitioners’ management of sickness absence. Occupational Medicine, 67(8), 644-647. 
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx120 

O’Dea, B., Lee, R. S. C., McGorry, P. D., Hickie, I. B., Scott, J., Hermens, D. F., Mykletun, A., Purcell, R., Killackey, E., Pantelis, C., Amminger, G. P. & Glozier, N. (2017).  Erratum to: prospective cohort study of depression course, functional disability, and NEET status in help-seeking young adults. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 52(4), 503. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1336-6 

20​16

Joyce, S., Modini, M., Christensen, H., Mykletun, A., Bryant, R., Mitchell, P. B. & Harvey, S. B. (2016). Workplace interventions for common mental disorders: a systematic meta-review. Psychological medicine, 46(4), 683-697. 
https://doi.org/10.1017/S0033291715002408 

Melkevik, O., Hauge, L. J., Bendtsen, P., Reneflot, A., Mykletun, A. & Aarø, L. E. (2016). Associations between delayed completion of high school and educational attainment and symptom levels of anxiety and depression in adulthood. BMC psychiatry, 16, Article number 64. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0765-1 

Melkevik, O., Nilsen, W., Evensen, M., Reneflot, A. & Mykletun, A. (2016). Internalizing disorders as risk factors for early school leaving: A systematic review. Adolescent Research Review, 1, 245-255. https://doi.org/10.1007/s40894-016-0024-1​


​​
Ansatt​​e

Dame som smiler

Beate Brinchmann, leder

Unni Kolstad, rådgiver/koordinator 


Illustrasjon av sommerfugl

Elin Kristensen 

Rådgiver

Illustrasjon av sommerfugl
Portrettbilde av dame

Kristine Sofie Steen

Rådgiver
Tlf. ​96 91 30 39

Portrettbilde av dame

Barbara Juliana Stenvall 

Erfaringskonsulent 
Tlf. ​46 95 75 59

Dame med briller og kort hår

L. Alexandra Silbermann 

Erfaringskonsulent 

Illustrasjon av sommerfugl

Simon Engelien

Erfaringskonsulent 

Dame med mørkt hår

Sina Wittlund 

Ph.d-stipendiat

Illustrasjon av sommerfugl

Ingvild Bardal 

Ph.d Stipendiat 


Portrettbilde av dame med langt hår 
Elisabeth Sandtorv 
Ph.d-tipendiat 

Illustrasjon av sommerfugl

A-La Park

Ph.D Stipendiat 


Portrettbilde av dame med langt hår 

Oda Lekve Brandseth 

Prosjektkoordinator 

Illustrasjon av sommerfugl

Miles Rinaldi

Head of Recovery and Social Inclusion at South West London & St. George's Mental Health NHS Trust


Samarbeidspar​tnere


Dame med halvlangt hår som smiler
Lene Hellesvik Hansen
Seniorrådgiver NAV Nordland 

Portrettbilde av mann

Leif-Ole Arntzen

Regional IPS-Rådgiver 

Mann som smiler

Mads Kristian Johansen 

IPS Metodeveileder 

Portrettbilde av dame

Cathrine Fredriksen Moe 

Førsteamanuensis, Nord universitet 

Portrettbilde av dame med langt hår

Marianna Agata Borowska

Ph.d Stipendiat, Nord universitet 

Portrettbilde av dame med briller

Marit Borg 

Professor emerita 

Portrettbilde av mann som smiler

Eoin Killackey 

Professor of University of Melbourne and Head, Functional Recovery Research in Youth Mental Health at Orygen 

Portrettbilde av mann

David McDaid 

Associate Professorial Research Fellow in Health Policy and Health Economics within CPEC at LSE
Fant du det du lette etter?