HELSENORGE

Ungdom og forebygging av frafall i skolene

Vi har et tett samarbeid med Nordland Fylkeskommune om et prosjekt med formål å forebygge fravær og derigjennom frafall fra skolen. 

MIO og GPS i tekst
Samarbeidet involverer alle de 16 videregående skolene i Nordland og har også et tilknyttet forskningsprosjekt. Alle skolene i Nordland er fordelt til to ulike intervensjoner: Gå På Skole (GPS) og Målrettet Individuelt Overgangsarbeid (MIO). 

Alle aktiviteter i regional kompetansetjeneste er en blanding av forskning og direkte samarbeid med tjenestene i nord både innen IPS, helse i arbeid og ungdom. Tjenesten vår har også erfaringskonsulenter med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fravær fra arbeidslivet.

Gå på skole (GP​S)

Psykoedukative tiltak rettet mot lærere og elever (opplæring om psykisk helse, stress, søvn og mestring) med ambisjon å flytte grensen for fravær når livet butter imot. 

Skoler involvert i GPS intervensjonen: Bodin vgs, Polarsirkelen vgs, Andøy vgs, Sortland vgs, Aust-Lofoten vgs, Knut Hamsun vgs, Mosjøen vgs, Brønnøysund vgs, Hadsel vgs, Målrettet individuelt overgangsarbeid (M​​​IO)

Forebyggende arbeid mellom videregående skoler og grunnskoler rettet mot elever grunnskolen har identifisert som i risiko for å falle fra videregående opplæring. 
Skoler involvert i MIO intervensjonen: Bodø vgs, Saltdal vgs, Fauske vgs, Meløy vgs, Vest-Lofoten vgs, Narvik vgs, Sandnessjøen vgs. 

​Brosjyre 
Fant du det du lette etter?